Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Priemonės prieš subsidijavimą

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Priemonės prieš subsidijavimą

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl priemonių prieš subsidijavimą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Jame išdėstytos ES apsaugos nuo subsidijuoto importo iš ES nepriklausančių šalių taisyklės ir kompensacinių priemonių taikymo sąlygos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Kompensacinis muitas taikomas siekiant neutralizuoti subsidijuoto importo žalą ES rinkoje ir atstatyti sąžiningą konkurenciją. Šį muitą moka importuotojai, jį renka atitinkamų ES šalių muitinių institucijos.
 • Jei ES pramonė nusprendžia, kad produkto importas iš ES nepriklausančios šalies yra subsidijuojamas ir daro žalos ES pramonei, gaminančiai tokį patį produktą, ji gali paduoti skundą Europos Komisijai.
 • Jei skunde pateikti subsidijų buvimo, ES pramonei padarytos žalos ir priežastinio ryšio tarp subsidijų ir žalos įrodymai, Komisija pradeda subsidijavimo tyrimą.
 • Komisija gali nustatyti laikinuosius kompensacinius muitus, kai reikalingas tolesnis tyrimas, jei subsidijavimo tyrimas parodo, kad:
  • importuotas produktas gauna naudos iš kompensuotinų subsidijų;
  • padaryta žala ES pramonei;
  • yra priežastinis ryšys tarp subsidijos ir žalos;
  • dėl ES interesų būtina įsikišti, siekiant užkirsti kelią žalai.
 • Atlikusi tolesnį tyrimą, Komisija per 13 mėnesių gali nustatyti galutines priemones. Paprastai šios priemonės galioja penkerius metus.
 • Per šį penkerių metų laikotarpį galima kreiptis dėl tarpinės peržiūros, jei subsidijavimo ir žalos aplinkybės smarkiai pakito ir jei šis pokytis yra ilgalaikis.
 • Paskutiniaisiais priemonių taikymo metais ES pramonė gali kreiptis į Komisiją dėl priemonių galiojimo termino peržiūros. Tokia peržiūra leidžia nustatyti, ar priemonei nustojus galioti lieka tikimybė, kad subsidijavimas ir žala tęsis arba pasikartos. Tokiu atveju priemonių galiojimas pratęsiamas dar penkeriems metams.
 • Importuotojai gali prašyti grąžinti jų sumokėtus muitus, jei mano, kad subsidijos suma buvo sumažinta arba panaikinta.
 • ES taisyklės prieš subsidijavimą pagrįstos pasauliniais standartais, kuriuos yra nustačiusi Pasaulio prekybos organizacija (PPO).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d.

KONTEKSTAS

Subsidija yra finansinis indėlis (pavyzdžiui, dotacija ar paskola), kurį skiria ES nepriklausančios šalies vyriausybė ir kuris duoda naudos savo produktus į ES importuojančiai įmonei ar pramonei, iškreipdamas konkurenciją ES rinkoje. Siekdama neutralizuoti šį iškreipimą ir atstatyti sąžiningą konkurenciją, ES gali taikyti tokiam importui vadinamuosius kompensacinius muitus.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Antisubsidijos“.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (Kodifikuota versija) (OL L 188, 2009 7 18, p. 93–126)

Reglamento (EB) Nr. 597/2009 paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui. 32-oji metinė Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2013 m.) (COM(2015) 43 final, 2015 2 4)

paskutinis atnaujinimas 21.04.2016

Top