Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nacionalinių valiutų konvertavimo į eurą kursai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nacionalinių valiutų konvertavimo į eurą kursai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl eurą įsivedančių šalių valiutų konvertavimo į eurą kursų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

  • Reglamentu nustatomi euro zonos šalių nacionalinių valiutų konvertavimo į eurą kursai.
  • Šie kursai buvo patvirtinti 1998 m. gruodžio 31 d., kai eurą įsivedė pirmosios vienuolika ES šalių (Belgija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Portugalija ir Suomija).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Tam, kad taptų euro zonos nare ir pasiektų ES ekonominės ir pinigų sąjungos trečiąjį etapą, ES šalis privalo atitikti tam tikras ekonomines ir teisines sąlygas, vadinamas konvergencijos kriterijais. Šiais kriterijai siekiama užtikrinti, kad šalys būtų stabilios (tam tikrose apibrėžtose ribose) kainų, savo valdžios sektoriaus finansinės padėties, valiutos kurso ir ilgalaikių palūkanų normos atžvilgiu.
  • Reglamentas buvo kelis kartus iš dalies keistas, siekiant patvirtinti prie euro zonos prisijungiančių naujų šalių konvertavimo kursus:
  • Remiantis Sutarties dėl ES veikimo 140 straipsniu, ES šalių valiutų konvertavimo į eurą kursus nustato ES Taryba. Kartu su euro zonos šalimis ir atitinkama šalimi ji sprendžia vieningai, gavusi Europos Komisijos pasiūlymą ir pasikonsultavusi su Europos Centriniu Banku.

Konvertavimo kursai yra nustatomi neatšaukiamai:

1 euras =

Valiutos kursas

Buvusi nacionalinė valiuta

 

40,3399

Belgijos frankas

 

1,95583

Vokietijos markė

 

15,6466

Estijos krona

 

340,750

Graikijos drachma

 

166,386

Ispanijos pesetas

 

6,55957

Prancūzijos frankas

 

0,787564

Airijos svaras

 

1936,27

Italijos lira

 

0,585274

Kipro svaras

 

0,702804

Latvijos latas

 

3,45280

Lietuvos litas

 

40,3399

Liuksemburgo frankas

 

0,429300

Maltos lira

 

2,20371

Nyderlandų guldenas

 

13,7603

Austrijos šilingo

 

200,482

Portugalijos eskudas

 

239,640

Slovėnijos tolaras

 

30,1260

Slovakijos krona

 

5,94573

Suomijos markė

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl eurą įsivedančių valstybių narių valiutos ir euro keitimo kursų (OL L 359, 1998 12 31, p. 1–2)

Reglamento (EB) Nr. 2866/98 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 25.07.2016

Top