Help Print this page 
Title and reference
Nekilnojamojo turto pirkimas kitose ES šalyse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nekilnojamojo turto pirkimas kitose ES šalyse

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Nekilnojamojo turto pirkimas kitose ES šalyse (Sutarties dėl ES veikimo 63 straipsnis ir kt. straipsniai)

SANTRAUKA

KAM SKIRTI ŠIE DOKUMENTAI?

Šiais dokumentais nustatomi teisės aktai, taikomi laisvam kapitalo judėjimui* Europos Sąjungoje (ES), įskaitant teisę pirkti nekilnojamąjį turtą kitoje ES šalyje, ir bendrojo principo išimtys.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendrasis laisvo kapitalo judėjimo tarp ES šalių ir ES šalių bei ES nepriklausančių šalių principas įtvirtintas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Šis principas apima teisę piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą, pavyzdžiui, poilsiavietę ar nepagrindinį būstą.

Nors laisvo judėjimo principas taikomas visoms ES šalims, naujųjų ES šalių stojimo metu buvo susitarta dėl tam tikrų pereinamųjų laikotarpių ir išimčių, taikomų laisvam kapitalo judėjimui ir taip pat susijusių su nekilnojamojo turto, žemės ūkio paskirties bei miško žemės įsigijimu konkrečiose šalyse. Šios išimtys nustatytos keliuose prie SESV pridėtuose protokoluose ir ES šalių stojimo aktuose.

Konkrečiai:

Protokolu Nr. 32 prie Europos Sąjungos sutarties Danijai leidžiama išlaikyti esamus teisės aktus, kuriais ribojamos kitų šalių piliečių galimybės įsigyti nepagrindinį būstą;

Protokolu Nr. 6 prie 2003 m. Stojimo akto Maltai leidžiama apriboti galimybes įsigyti nepagrindinį būstą;

XII priedu prie 2003 m. Lenkijos stojimo akto Lenkijai leidžiama taikyti taisykles, kuriomis reglamentuojamos ES ir Europos ekonominės erdvės piliečių galimybės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę ir miškus 12 metų nuo įstojimo dienos;

Protokolu Nr. 2 prie 1994 m. Suomijos stojimo akto leidžiami specialūs apribojimai, susiję su Alandų salomis, įskaitant, pavyzdžiui, galimybes įsigyti nekilnojamąjį turtą;

V priedu prie 2011 m. Kroatijos stojimo akto Kroatijai leidžiama išlaikyti tam tikrus apribojimus ES ir EEE (Europos ekonominės erdvės) piliečiams įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę septynerius metus nuo įstojimo dienos su galimybe šiuos apribojimus pratęsti trejus metus.

KONTEKSTAS

Laisvas kapitalo judėjimas

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Laisvas kapitalo judėjimas – esminis ES bendrosios rinkos principas ir viena iš „keturių laisvių“ (greta laisvo asmenų judėjimo, laisvo prekių ir laisvo paslaugų judėjimo). Šis principas leidžia piliečiams ir įmonėms atlikti daug investicinių operacijų kitose ES šalyse.

DOKUMENTAS

Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Kroatijos Respublikos sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (OL L 112, 2012 4 24, p. 6–110)

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą (OL L 157, 2005 6 21, p. 11–393)

2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose pasirašytos Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutarties V–XIV priedai (OL L 236, 2003 9 23, p. 803–924)

Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų – Protokolas Nr. 6 dėl nepagrindinio būsto įsigijimo Maltoje (OL L 236, 2003 9 23, p. 947)

Norvegijos Karalystės, Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pakeitimų akto Protokolas Nr. 2 dėl Alandų salų (OL C 241, 1994 8 29, p. 352)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Protokolas Nr. 32 dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Danijoje (OL C 326, 2012 10 26, p. 318)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016

Top