Help Print this page 
Title and reference
Kompensacija už atsisakymą vežti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kompensacija už atsisakymą vežti

Veikdama oro transporto sektoriuje ES siekia užtikrinti keleiviams aukšto lygio apsaugą. Reglamentas nustato bendras kompensavimo ir pagalbos oro transporto keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

DOKUMENTAS

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.

SANTRAUKA

Šis reglamentas taikomas:

 • keleiviams, skrendantiems iš oro uosto, esančio valstybėje narėje, kurioje galioja sutartis;
 • keleiviams, skrendantiems iš trečiųjų šalių oro uosto į oro uostą, esantį valstybėje narėje, kurioje galioja sutartis.

Su sąlyga, kad keleiviai turi galiojantį rezervuotą bilietą skristi šiuo reisu ir, išskyrus skrydžio atšaukimo atvejus, atvyksta registruotis nustatytu laiku, o jei tikslus laikas nenurodytas – vėliausiai prieš 45 minutes iki paskelbto lėktuvo išvykimo laiko.

Reglamente keleivių teisės į kompensaciją pripažįstamos šiais atvejais:

 • jei atsisakoma vežti prieš keleivio valią;
 • jei atšaukiamas skrydis;
 • jei skrydis atidedamas.

Šis reglamentas netaikomas keleiviams, keliaujantiems nemokamai arba pagal mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti visuomenė.

Atsisakymas vežti

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad turės atsisakyti vežti tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti rezervavimo mainais į kompensaciją sutartomis sąlygomis. Jei pakankamai savanorių neatsiranda, kad tuo skrydžiu galėtų vykti visi kiti rezervavimą turintys keleiviai, skrydį vykdantis oro vežėjas gali atsisakyti vežti keleivius be jų sutikimo išmokėdamas jiems kompensaciją.

Oro vežėjai pirmiausia tenkina riboto judrumo asmenų ir juos lydinčių asmenų poreikius.

Atsisakius vežti arba atšaukus skrydį, nukentėję keleiviai turi teisę:

 • per septynias dienas atgauti visą už bilietą sumokėtą sumą, gauti skrydį į pirmąją išvykimo vietą arba gauti nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą;
 • į rūpinimąsi (nemokamai: maistas ir gaivinamieji gėrimai, apgyvendinimas viešbutyje, transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą, teisė į du skambučius arba du pasinaudojimus teleksu, teisė išsiųsti du faksus arba du elektroninius pranešimus).
 • į atitinkamo dydžio kompensaciją:

- 250 eurų visų 1 500 kilometrų ar trumpesnių skrydžių atveju;

- 400 eurų visų didesnio kaip 1 500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1 500–3 500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;

- 600 eurų visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju.

Atidėjimas

Reglamentas įveda trijų nuobaudų grupių sistemą:

 • jei skrydis atidedamas ilgam (dvi valandos ir daugiau, priklauso nuo skrydžio atstumo), visais atvejais privaloma suteikti keleiviams maistą ir gaiviuosius gėrimus bei nemokamą dviejų telefono skambučių, dviejų naudojimųsi teleksu, dviejų fakso arba dviejų el. laiškų išsiuntimo galimybę;
 • jei išvykimo laikas ne anksčiau kaip kitą dieną, keleiviams privalu pasiūlyti apgyvendimą ir transportą iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir iš apgyvendinimo vietos į oro uostą;
 • jei skrydis atidedamas ne mažiau kaip penkioms valandoms, keleiviai gali pasirinkti galimybę susigrąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą tam tikrais atvejais kartu su skrydžiu į pirmąją išvykimo vietą.

Perkėlimas į aukštesnę arba žemesnę klasę

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas perkelia keleivį į žemesnę klasę už nurodytąją įsigytame biliete, keleiviui per septynias dienas nurodytu būdu sugrąžinama:

 • 30 % bilieto kainos visų 1 500 kilometrų ar trumpesnių skrydžių atveju;
 • 50 % bilieto kainos visų didesnio kaip 1 500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių, išskyrus skrydžius tarp valstybių narių europinės teritorijos ir Prancūzijos užjūrio departamentų, ir visų kitų 1 500–3 500 kilometrų atstumo skrydžių atveju;
 • 75 % bilieto kainos visų skrydžių, kuriems netaikomas a arba b punktas, atveju, įskaitant skrydžius tarp valstybių narių europinės teritorijos ir Prancūzijos užjūrio departamentų.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimas į valstybių narių teisės aktus

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 [priimtas: bendras sprendimas COD/2001/305)

2005 2 17

-

OL L 46, 2004 2 17

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.05.2007

Top