Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atsiskaitymų baigtinumas mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atsiskaitymų baigtinumas mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose

Finansinių priemonių pervedimus ir mokėjimus būtina reguliuoti, kad būtų išvengta pagrindinių pavojų, visų pirma susijusių su sandorio dalyvių nemokumu. Šiuo ES teisės aktu nustatomos taisyklės, skirtos tokiems pavojams sumažinti.

DOKUMENTAS

1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose.

SANTRAUKA

Finansinių priemonių pervedimus ir mokėjimus būtina reguliuoti, kad būtų išvengta pagrindinių pavojų, visų pirma susijusių su sandorio dalyvių nemokumu. Šiuo ES teisės aktu nustatomos taisyklės, skirtos tokiems pavojams sumažinti.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva užtikrinama, kad finansinių priemonių pervedimo ir mokėjimo pavedimai galėtų būti baigti. To siekiama visų pirma mažinant dėl dalyvių nemokumo kylančias problemas. Dalyviai gali būti:

  • finansų įstaigos, pvz., bankai;
  • sistemų valdytojai, kaip antai centriniai vertybinių popierių depozitoriumai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pervedimo pavedimai - neatšaukiami

Finansinių priemonių pervedimo pavedimai yra užtikrinami sutartimis. Ši nuostata tai pat taikoma bet kokioms mokėjimų tarpuskaitos rūšims, t. y. atvejams, kai dalyvių skolos ir reikalavimai yra tarpusavio įskaitomi.

Taisyklės taikomos net ir tuo atveju, kai dalyviui yra iškelta nemokumo byla, jei pervedimo pavedimas atliktas iki to momento, kai buvo iškelta tokia nemokumo byla. Taisyklės taip pat gali būti taikomos praėjus iki 24 valandoms po to, jei sandoriai yra įvesti tuomet, kai susiję duomenys buvo neprieinami, pavyzdžiui, naktį.

Vienodos taisyklės

Direktyva siekiama užtikrinti, kad veikiant kelioms atsiskaitymų ir mokėjimo sistemoms vienodos taisyklės būtų taikomos nuo sandorių įvedimo momento, ir taip išvengti dėl nesuderinamų teisės aktų kylančių sunkumų.

Garantijos nemokumo atveju

Nemokumo bylos iškėlimas dalyviui neturi atgalinio poveikio nei kitų dalyvių teisėms ir įsipareigojimams, nei galimybei pasinaudoti sandoriui paprastai taikomomis finansinėmis garantijomis.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Pirmą kartą ši direktyva įsigaliojo 1998 m. Nuo tada ji buvo keletą kartų keista.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 98/26/EB

1998 6 11

1999 12 11

OL L 166, 1998 6 11, p. 45-50

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/44/EB

2009 6 30

2010 12 30

OL L 146, 2009 6 10, p. 37-43

Direktyva 2010/78/ES

2011 4 1

2011 12 31

OL L 331, 2010 12 15, p. 120-161

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012

2012 8 16

-

OL L 201, 2012 7 27, p. 1-59

Reglamentas (ES) Nr. 909/2014

2014 9 17

-

OL L 257, 2014 8 28, p. 1-72

Paskesni Direktyvos 98/26/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 03.12.2014

Top