Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laisvas darbuotojų judėjimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Laisvas darbuotojų judėjimas

Galimybė Europos piliečiams laisvai judėti ir dirbti kitoje Europos Sąjungos (ES) šalyje yra vienas iš keturių pagrindinių laisvo judėjimo principų, įtvirtintų ES sutartimis. Šiuo reglamentu atnaujinamas ankstesnis teisės aktas ir užtikrinamas šio principo įgyvendinimas praktikoje.

DOKUMENTAS

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje.

SANTRAUKA

Laisvas darbo jėgos judėjimas yra naudingas asmenims, kurie nusprendė dirbti kitur ES, ir visuomenei, kuri juos priima. Tokiu būdu pirmieji gali pagerinti savo asmeninę padėtį, o pastaroji užpildo laisvas darbo vietas ir panaikina įgūdžių trūkumą.

Taip, kaip asmuo, gyvenantis ES šalyje, turi teisę imtis gerai apmokamo darbo kitoje ES šalyje, taip darbdaviai gali reklamuoti laisvas darbo vietas ir tartis dėl sutarčių su potencialiais darbuotojais iš visos ES.

Šiuo teisės aktu keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68, kuris po priėmimo 1968 m. spalio mėn. buvo keletą kartų keičiamas iš esmės. Naujuoju reglamentu užtikrinamas sklandus sistemos darbas, uždraudžiant bet kokios formos ES darbuotojų diskriminaciją dėl pilietybės.

Reglamentu visų pirma draudžiama:

  • numatyti atskirą užsieniečių priėmimo į darbą tvarką;
  • riboti laisvų darbo vietų skelbimą arba taikyti specialias sąlygas, pavyzdžiui, iš kitos ES šalies atvykusiems asmenims užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose.

Taip pat nelegalu vietos darbuotojams ir darbuotojams iš kitų ES šalių sudaryti skirtingas įdarbinimo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį, atleidimą iš darbo, grąžinimą į darbą, socialines ir mokesčių lengvatas. Visi turi turėti vienodas sąlygas mokytis profesinėse mokyklose ir perkvalifikavimo centruose.

Toks pats principas taikomas ir asmens, dirbančio arba dirbusio kitoje ES šalyje, vaikams, priimant juos į tos šalies bendrojo lavinimo, pameistrystės ir profesinio mokymo mokyklas.

Reglamentas apima tam tikras socialines teises. Kitoje ES šalyje dirbantis darbuotojas turi teisę į tokias pačias privilegijas, susijusias su būstu, kaip ir tos šalies piliečiai, ir gali užsiregistruoti į sąrašą būstui gauti tame regione, kuriame jis dirba, jeigu tokie sąrašai yra sudaromi.

Vienintelė išimtis

Vienintelė nediskriminavimo principo išimtis - kalbos mokėjimas. Darbdaviai gali reikalauti, kad būsimas darbuotojas pakankamai mokėtų tos šalies kalbą, jeigu tai būtina siūlomoms pareigoms.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011

2011 6 16

-

OL L 141, 2011 5 27

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/733/ES, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 492/2011 nuostatos dėl laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų nustatymo ir EURES pertvarkymo (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8548) (OL L 328, 2012 11 28).

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.06.2014

Top