Help Print this page 
Title and reference
Taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių

Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų atvirą rinką bei taisyklių dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sąžiningą taikymą.

DOKUMENTAS

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.

SANTRAUKA

Direktyvoje 2004/18/EB nustatytos Europos Sąjungos (ES) taisyklės dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių. Ja siekiama užtikrinti, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi sąžiningai ir būtų atviri dalyviams iš bet kurios ES šalies.

Taikymo sritis

Įstatymas taikomas daugeliui viešojo pirkimo sutarčių išskyrus viešąsias paslaugas (vandens, transporto, energetikos ir pašto paslaugos), telekomunikacijoms, paslaugų koncesijoms (kaip antai esamos automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimas) ir tam tikroms sutartims gynybos ir saugumo srityje.

4 procedūrų rūšys

 • atvira: bet kuris subjektas gali pateikti pasiūlymą;
 • ribota: bet kuris subjektas gali prašyti leisti jam dalyvauti , o perkančioji organizacija nusprendžia, kuriuos subjektus pakviesti pateikti pasiūlymą;
 • derybų: kai perkančiosios organizacijos tiesiogiai derasi dėl sutarties sąlygų;
 • ypač sudėtingų sutarčių atveju, kai perkantysis subjektas tariasi su pasirinktais kandidatais dėl reikalavimų ir sprendimų (žinoma kaip konkurencinis dialogas).

Skaidrumas

Tai užtikrinama skelbiant apie viešojo pirkimo sutartis ES Oficialiajame leidinyje ir TED duomenų bazėje, taip pat nacionaliniu mastu. Visuose leidiniuose turi būti identiška informacija, kad pirmenybė nebūtų teikiama jokiam konkurso dalyviui. Juose pateikiama informacija apima:

 • pasiūlymų priėmimo terminus,
 • kalbą (-as), kuria pateikiami pasiūlymai,
 • sutarties sudarymo kriterijus ir jų lyginamąjį svorį,
 • sertifikatus / dokumentus pridedamus prie pasiūlymų, kad būtų galima įvertinti kandidato tinkamumą vykdyti sutartį.

Sutarties skyrimas

Skiriant sutartį atsižvelgiama į:

 • ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (remiantis tokiais kriterijais kaip kokybė, kaina, techninis pranašumas, garantinis aptarnavimas); arba
 • žemiausią kainą.

Verčių ribos

Taikoma visoms viešojo pirkimo sutartims, kurių vertė didesnė už tam tikrą ribą. Verčių ribos skaičiuojamos kas dveji metai.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pagrindinės verčių ribos dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių, iš dalies pakeistos Reglamentu (ES) Nr. 1336/2013, yra šios:

Centrinės valdžios institucijos

 • darbų pirkimo sutartys, darbų koncesijos, dotuojamos darbų pirkimo sutartys - 5 186 000 EUR;
 • visi projektų konkursai (pavyzdžiui, dėl architektūros planų), visos perkančiosios organizacijos dotuojamos paslaugų sutartys ir visos paslaugų sutartys nurodytos II A priede (išskyrus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugas ir tam tikras telekomunikacijų paslaugas) - 134 000 EUR;
 • visos sutartys dėl paslaugų, išvardytų II B priede ir dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugų bei tam tikrų telekomunikacijų paslaugų - 207 000 EUR;
 • visos paslaugų pirkimo sutartys, kurias sudaro centrinės valdžios institucijos, neveikiančios gynybos srityje - 134 000 EUR.

Paslaugų pirkimo sutartys, kurias sudaro centrinės vyriausybės institucijos, veikiančios gynybos srityjeEUREUR: i) dėl gaminių, išvardytų V priede - 134 000EUREUR ; ii) dėl kitų gaminių - 207 000EUR .

Subcentrinės perkančiosios organizacijos

 • darbų pirkimo sutartys, darbų koncesijos, dotuojamos darbų pirkimo sutartys - 5 186 000 EUR;
 • visos paslaugų pirkimo sutartys, visi projektų konkursai, dotuojamos paslaugų pirkimo sutartys, visos prekių pirkimo sutartys - 207 000 EUR.

Direktyva 2004/18/EB galioja iki 2016 4 18. Po to ją pakeis tą dieną įsigaliojanti naujoji direktyva (Direktyva 2014/24/ES).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2004/18/EB

2004 4 30

2006 1 31

OL L 134, 2004 4 30

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2005/51/EEB

2005 10 21

2006 1 31

OJ L 257, 2005 10 1

Direktyva 2005/75/EB

2005 12 9

2006 1 31

OL L 323, 2005 12 9

Reglamentas (EB) Nr. 2083/2005

2006 1 1

-

OL L 333, 2005 12 20

Direktyva 2006/97/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Reglamentas (EB) Nr. 1422/2007

2008 1 1

-

OL L 317, 2007 12 5

Direktyva 2009/81/EB

2009 8 21

2011 8 21

OL L 216, 2009 8 20

Reglamentas (EB) Nr. 1177/2009

2010 1 1

-

OL L 314, 2009 12 1

Reglamentas (ES) Nr. 1251/2011

2012 1 1

-

OL L 319, 2011 12 2

Reglamentas (ES) Nr. 1336/2013

2014 1 1

-

OL L 335, 2013 12 14

Paskesni 2004/18/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srityse koordinavimo

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L94, 2014 3 28).

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.09.2014

Top