Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: galiniai apsaugos įtaisai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Traktoriai ir žemės arba miškų ūkio mašinos: galiniai apsaugos įtaisai

Europos Sąjunga suderina techninius reikalavimus konstrukcijoms, apsaugančioms nuo apvirtimo, pritvirtinamoms prie siauros tarpvėžės traktorių galinės dalies. Tokiu būdu ji įgyvendina Bendrijos tipo patvirtinimo procedūrą, kuri buvo nustatyta Direktyva 74/150/EEB, o vėliau panaikinta ir pakeista Direktyva 2003/37/EB.

DOKUMENTAS

Tarybos direktyva 86/298/EB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Direktyva taikoma traktoriams, kurių:

  • didžiausia važiuoklės prošvaisa yra 600 milimetrų;
  • tarpvėžės, prie kurios primontuotos plačiausios padangos, plotis yra ne didesnis kaip 1 150 milimetrų;
  • masė yra virš 600 kilogramų.

Kiekviena valstybė narė suteikia sudėtinės dalies tipo patvirtinimą visoms konstrukcijoms, apsaugančioms nuo apvirtimo, ir įtaisams, kuriais jos pritvirtinamos prie traktoriaus, jeigu jos atitinka direktyvos prieduose nustatytus projektavimo ir bandymų reikalavimus. Tuomet išduodamas EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas.

Valstybės narės negali uždrausti pateikti traktorių rinkai arba nesuteikti jam EB ar nacionalinio patvirtinimo, jeigu jis atitinka direktyvos reikalavimus.

Valstybių narių kompetentingos institucijos informuoja viena kitą apie visus veiksmus, kurių jos imasi, kad užtikrintų apsauginių konstrukcijų atitiktį tipui, kuris buvo patvirtintas. Jos taip pat gali paskelbti EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą netekusiu galios, jeigu šiurkščiai ir pakartotinai pažeidžiami nustatyti reikalavimai.

Direktyva bus iš dalies keičiama, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą.

Direktyva 86/298/EB panaikinama Reglamentu (ES) Nr. 167/2013, kuris įsigalios 2016 m. sausio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 86/298/EEB

1986 6 2

1988 6 2

OL L 186, 1986 7 8

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 89/682/EEB

1990 1 4

1991 1 3

OL L 398, 1989 12 30

Stojimo aktas

1995 1 1

-

OL C 241, 1994 8 29

Direktyva 2000/19/EB

2000 5 4

2001 6 30

OL L 94, 2000 4 14

Stojimo aktas

2004 5 1

2004 5 1

OL L 236, 2003 9 23

Direktyva 2005/67/EB

2005 11 8

-

OL L 273, 2005 10 19

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2010/22/ES

2010 4 30

2011 4 30

OL L 91, 2010 4 10

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskesni direktyvos 86/298/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top