Help Print this page 
Title and reference
Europos teisės aktų identifikatorius (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos teisės aktų identifikatorius (ELI)

Dėl valstybių narių juridinių duomenų įvairovės, tiek regioniniu, tiek nacionaliniu bei Europos Sąjungos (ES) lygiu, būtina užtikrinti piliečiams nesudėtingą ir veiksmingą galimybę naudotis informacija, susijusia su nacionaliniais bei Europos teisės aktais. Europos teisės aktų identifikatorius (ELI) užtikrina paprastą ir greitą prieigą prie šios informacijos, tokiu būdu sukurdamas bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

DOKUMENTAS

Tarybos išvados, kuriomis rekomenduojama nustatyti Europos teisės aktų identifikatorių (ELI) (OL C 325, 2012 10 26).

SANTRAUKA

Tarybos išvadose numatyta įdiegti Europos teisės aktų identifikatorių (ELI), skirtą užtikrinti nesudėtingą galimybę naudotis informacija, susijusia su Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių teisės aktais.

Koks yra Europos teisės aktų identifikatoriaus (ELI) vaidmuo?

Europos mastu poreikis keistis su teisės aktais susijusia informacija labai padidėjo. Šiuos duomenis dažniausiai pateikia regioninės, nacionalinės ir Europos institucijos. Tačiau keitimąsi duomenimis apsunkina valstybių narių ir Europos Sąjungos teisinių sistemų skirtumai.

Įkūrus ELI Europos ir nacionalinius teisinius dokumentus bus galima klasifikuoti harmoningai ir stabiliai. Tai užtikrins greitesnę ir veiksmingesnę informacijos paieškos ir keitimosi sistemą, kuria galėtų naudotis piliečiai ir specifiniai naudotojai – teisės aktų leidėjai, teisėjai arba teisės specialistai.

Kaip veikia ELI?

ELI pagrįsta visų pirma unikalių identifikatorių, vadinamų URI (Uniform Resource Identifier, universaliųjų išteklių identifikatorius) bei eilės struktūrizuotų metaduomenų, skirtų Europos ir nacionaliniams teisės aktams klasifikuoti, naudojimu. Galiausiai, kad būtų galima naudotis visais semantiniais žiniatinklio privalumais, ELI pagrįsta specialios kalbos, skirtos keistis šia informacija, sukūrimu.

Tačiau valstybės narės turi galimybę teisinio pobūdžio informaciją ir toliau valdyti savo nuožiūra.

Ką turi daryti valstybės narės įgyvendindamos ELI?

ELI diegti yra neprivaloma. Valstybės narės ir Europos Sąjunga gali nuspręsti diegti šį identifikatorių laisva valia ir daryti tai pamažu, tuo tarpu kai kuriose valstybėse narėse ir Europos mastu tam tikri darbai jau yra atlikti. Norėdamos tai padaryti jos turi:

  • taikyti ELI Europos ir nacionaliniams teisės aktams, publikuotiems oficialiuose leidiniuose arba duomenų bazėse ir teisinės informacijos sistemose, kurias jos naudoja;
  • suteikti teisės aktams unikalų identifikatorių ir dalį metaduomenų, kurie gali atpažinti teisės akto tipą, temą, taikymo teritoriją, dokumento datą ir pan.;
  • paskirti ELI koordinatorių;
  • dalytis informacija apie ELI ir jos sklaidą;
  • kiekvienais metais analizuoti ELI ir Europos bei nacionalinių teisės aktų metaduomenų diegimo pažangą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 26.12.2012

Top