Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su organizuotu nusikalstamumu: nusikaltimai, susiję su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kova su organizuotu nusikalstamumu: nusikaltimai, susiję su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje

Organizuotas nusikalstamumas kelia grėsmę Europos piliečiams, įmonėms, valstybinėms institucijoms ir visai ekonomikai. Nusikaltėliams yra paprasta veikti už šalies ribų, todėl reikia imtis veiksmų Europos mastu.

DOKUMENTAS

2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu.

SANTRAUKA

Nuo 1990 m. Europos Sąjunga (ES) ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų veiksmingesnę kovą su organizuotu nusikalstamumu. 2008 m. Taryba priėmė pamatinį sprendimą 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu. Pagal jį veika, susijusi su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje, yra laikoma nusikaltimu. Jis siekia suderinti ES šalių įstatymus dėl nusikaltimų, susijusių su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje, pripažinimo ir numato bausmes už šiuos nusikaltimus.

Nusikalstama veika

Yra dvi veikos rūšys, iš kurių bent vieną valstybės narės turi pripažinti nusikaltimu:

 • A: aktyvus dalyvavimas organizacijos nusikalstamoje veikoje, žinant jos tikslą ir ketinimą vykdyti nusikaltimus;
 • B: sutikimas prisidėti prie nusikalstamos veikos nebūtinai vykdant nusikaltimus.

Sankcijos

Valstybės narės turi sankcionuoti aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką.

 • A atveju minimalus reikalavimas yra laisvės atėmimas, kurio ilgiausia trukmė yra bent nuo dvejų metų.
 • B atveju minimalus reikalavimas yra tokios pačios ilgiausios trukmės laisvės atėmimo bausmė kaip ir už planuotą nusikalstamą veiką arba laisvės atėmimo bausmė, kurios ilgiausia trukmė būtų bent nuo dvejų metų.

Bausmės gali būti sumažintos tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, jei nusikaltęs asmuo atsisako nusikalstamos veikos, arba jei padeda nustatyti ir nuteisti kitus nusikaltusius asmenis.

Remiantis pamatiniu sprendimu ES šalys turi nustatyti taisykles, kad juridiniai asmenys (pvz., įmonės) galėtų būti traukiami atsakomybėn už aukščiau nurodytas nusikalstamas veikas, kurias jų naudai padarė asmuo, užimantis to juridinio asmens struktūroje vadovaujančias pareigas.

Sankcijos juridiniams asmenims turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Jos turėtų apimti baudas ir taip pat gali apimti žemiau nurodytas sankcijas:

 • teisės į valstybės teikiamą pagalbą atėmimas;
 • laikinas ar nuolatinis draudimas verstis komercine veikla ir įmonių, kurios buvo naudojamos nusikalstamai veikai, uždarymas;
 • teisminės priežiūros skyrimas;
 • teismo nutartis dėl likvidavimo.

Jurisdikcija ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn koordinavimas

Kiekvienos valstybės narės jurisdikcija privalo apimti jos piliečio arba tos valstybės narės teritorijoje įsikūrusio juridinio asmens naudai įvykdytą nusikalstamą veiką, susijusią su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje, visiškai ar iš dalies įvykdytą tos valstybės narės teritorijoje.

Jei nusikalstama veika patenka į daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikciją, jos turi bendradarbiauti, pavyzdžiui, per Eurojustą, kad nuspręstų, kuri valstybė narė turi vykdyti persekiojimą, ir kad centralizuotų procedūras. Reikia ypač atsižvelgti į tai, kur nusikalstama veika buvo įvykdyta, kokia nusikaltusio asmens pilietybė, arba kur yra jo gyvenamoji vieta, iš kurios valstybės yra kilusi auka ir kurios valstybės teritorijoje buvo rastas kaltininkas.

Veiksmų eiga

 • 1997 m.: ES priima pirmąjį kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų planą;
 • 1998 m.: ES priima Bendruosius veiksmus 98/733/TVR dėl dalyvavimo nusikalstamose organizacijose;
 • 2000 m.: JT Generalinė Asamblėja priima JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą. Tai pirma tarptautinė teisinė kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu priemonė (įsigaliojo 2003 m.);
 • 2002 m.: ES priima pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (Bendruosiuose veiksmuose 1998/733/TVR teroristinę grupę apibrėžia nusikalstamos organizacijos apibrėžimu);
 • 2004 m.: Komisijos komunikatas pripažįsta, jog reikia gerinti kovos su organizuotu nusikalstamumu priemones; ES prisijungia prie JT konvencijos;
 • 2008 m.: ES priima pamatinį sprendimą 2008/841/TVR ir juo panaikina Bendruosius veiksmus 98/733/TVR.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2008/841/TVR

2008 11 11

2010 5 11

OL L 300, 2008 11 11

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir jos protokolai

Paskutinį kartą atnaujinta: 01.07.2014

Top