Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro zonos pinigų įstatymai - perėjimo prie euro praktika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro zonos pinigų įstatymai - perėjimo prie euro praktika

Europos Sąjungos (ES) šalis, atitinkanti griežtus euro įsivedimo kriterijus, privalo vadovautis aiškiomis nacionalinės valiutos keitimo taisyklėmis. Po to ji privalo taikyti biudžetinę drausmę, numatytą neseniai priimtoje sutartyje dėl tinkamo euro zonos valdymo užtikrinimo.

DOKUMENTAS

1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) šalis, atitinkanti griežtus euro įsivedimo kriterijus, privalo vadovautis aiškiomis nacionalinės valiutos keitimo taisyklėmis. Po to ji privalo taikyti biudžetinę drausmę, numatytą neseniai priimtoje sutartyje dėl tinkamo euro zonos valdymo užtikrinimo.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Jis apibrėžia ES šalių, įsivedusių bendrą valiutą - eurą - pinigų įstatymus, ir nustato skirtingus euro įvedimo etapus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Leidžiamas iki 3 metų pereinamasis laikotarpis nuo eurų įvedimo šalyje dienos iki dienos, kai apyvartoje atsiranda euro banknotai ir monetos. Faktiškai šiuo metu šios datos yra tokios, kokias taikė Lietuva, įsivedusi eurą 2015 m. sausio 1 d.

Šalims, kurios neįgyvendina pereinamojo laikotarpio priemonių, nustatomas laipsniško perėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki vienerių metų. Šiuo laikotarpiu galima naudoti ir eurą, ir nacionalinę valiutą, kol pastaroji bus pašalinta iš apyvartos.

Eurą priėmusių šalių nacionaliniai bankai ir Europos Centrinis Bankas yra vienintelės institucijos, įgaliotos išleisti į apyvartą bendrosios valiutos banknotus ir monetas.

Eurą įsivedusios šalys privalo imtis visų priemonių prieš bandymus padirbinėti arba klastoti banknotus ir monetas.

Siekdamos sustiprinti euro zonos ekonominę sistemą, ES šalys pasirašė Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo. Ši sutartis įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d. Pagrindiniai tikslai:

laikytis fiskaliniame susitarime numatytos biudžetinės drausmės (nacionalinis biudžetas turi būti subalansuotas arba perteklinis);

stiprinti nacionalinių ekonominių politikų koordinavimą;

gerinti euro zonos valdymą.

Europos Sąjunga yra įdiegusi metinį ekonominės politikos koordinavimo ciklą. Jis vadinamas „Europos semestru“. Juo vadovaudamasi Komisija atlieka nuodugnią nacionalinių biudžeto, makroekonominių ir struktūrinių reformų planų analizę. Po to ji kiekvienai ES šaliai parengia konkrečias rekomendacijas artimiausiam 12-18 mėnesių laikotarpiui.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos svetainės skiltyje apie eurą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 974/98

1999 1 1

-

OL L 139, 1998 5 11, p. 1-5

Iš dalies keičiantys aktai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 2596/2000

2001 1 1

-

OL L 300, 2000 11 29, p. 2-3

Reglamentas (EB) Nr. 2169/2005

2006 1 18

-

OL L 346, 2005 12 29, p. 1-5

Reglamentas (EB) Nr. 1647/2006

2007 1 1

-

OL L 309, 2006 11 9, p. 2-3

Reglamentas (EB) Nr. 835/2007

2008 1 1

-

OL L 186, 2007 7 18, p. 1-2

Reglamentas (EB) Nr. 836/2007

2008 1 1

-

OL L 186, 2007 7 18, p. 3-4

Reglamentas (EB) Nr. 693/2008

2009 1 1

-

OL L 195, 2008 7 24, p. 1-2

Reglamentas (ES) Nr. 670/2010

2011 1 1

-

OL L 196, 2010 8 27, p. 1-3

Reglamentas (ES) Nr. 827/2014

2015 1 1

-

OL L 228, 2014 7 31, p. 3-4

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top