Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES muitų tarifų lengvatų sistema besivystančioms šalims

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES muitų tarifų lengvatų sistema besivystančioms šalims

Europos Sąjungos bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS) sudaro galimybę besivystančioms šalims mokėti mažesnius muitų tarifus už jų eksportą į ES. Tai padeda stiprinti jų ekonomiką.

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

2012 m. ES suderino naujas taisykles, kad perorientuotų šią sistemą, kuri buvo sukurta dar 1971 m. Taisyklėmis užtikrinamas sistemos didesnis skaidrumas ir nuspėjamumas lengvatomis besinaudojančioms šalims, visų pirma atsižvelgiant į per pastarąjį dešimtmetį pasikeitusius pasaulinės prekybos modelius. Dabar sistema yra sukoncentruota į šalis, kuriose padėtis blogiausia.

Ši sistema netaikoma šalims, kurios jau naudojasi lengvatomis pagal laisvosios prekybos sutartis su ES arba autonomiškus susitarimus su bloku (paprastai tokie susitarimai yra laikini, kol laukiama išsamesnių ir ilgalaikių susitarimų su ES sudarymo).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Trys sistemos kryptys

  • Standartinė BLS. Iš besivystančios šalies importuotoms prekėms taikomi sumažinti muitų tarifai arba jie yra laikinai panaikinami. Išimtis: ši sistema netaikoma, jei Pasaulio Bankas priskiria šalį prie dideles pajamas arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių trejus metus iš eilės prieš ES atnaujinant lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą.
  • BLS+ (paskatų sistema). Šalims, kurios ratifikavo ir įgyvendina nurodytas 27 tarptautines konvencijas žmogaus ir darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo srityse, taikomi dar mažesni muitų tarifai.
  • VIG („Viskas, išskyrus ginklus“) mažiausiai išsivysčiusioms šalims. Muitai ir kvotos netaikomi visų prekių, išskyrus ginklų, importui iš JT nustatytų mažiausiai išsivysčiusių šalių.

Šalių suspendavimas

ES šalis gali laikinai nutraukti mažesnių muitų tarifų taikymą, pavyzdžiui:

  • dėl žmogaus ir darbo teisių konvencijų pagrindinių principų pažeidimų;
  • dėl nesąžiningos prekybos veiklos;
  • dėl rimtų muitinio tikrinimo trūkumų (pavyzdžiui, narkotikų eksporto ar tranzito);
  • jei į BLS+ lengvatomis besinaudojančios šalies nacionalinę teisę nebeįtrauktos atitinkamos konvencijos (arba ta teisė nėra veiksmingai įgyvendinama).

Lengvatų teikimo nutraukimas šalims vystantis

Kai kurios šalys gali būti neturtingos, tačiau vystyti labai konkurencingą eksporto pramonę. Taip nutikus, joms nebereikia lengvatų, kad galėtų sėkmingai įsilieti į ES rinkas.

BLS pagal gradacijos mechanizmą atšaukia lengvatas šalims, kurios turi tokius konkurencingus produktų sektorius.

Didesnis stabilumas ir nuspėjamumas

Naujoji BLS yra taikoma dešimt metų (anksčiau ji buvo taikoma trejus metus), todėl importuotojams ir eksportuotojams užtikrinamas didesnis stabilumas bei nuspėjamumas.

Eksportuotojai žino, kad pasikeitus lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašui yra taikomas ne trumpesnis kaip vienerių metų pereinamasis laikotarpis. Dabar šalys žino, kad jos gali būti pašalintos iš lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo tik tokiu atveju, jei JT trejus metus iš eilės priskiria jas prie dideles pajamas arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių.

Laikini importo apribojimai

ES gali taikyti apsaugos priemones (laikinus apribojimus), jei dėl prekių, importuojamų iš lengvatomis besinaudojančių šalių, kyla arba gali kilti rimtų sunkumų ES gamintojams. Ji taip pat gali taikyti priežiūros priemones žemės ūkio produktams. Nė viena iš šių priemonių dar nebuvo taikyta per visą sistemos gyvavimo istoriją.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2012 m. lapkričio 20 d.

DOKUMENTAS

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1–82)

Paskesni reglamento (EB) Nr. 978/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1213/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, suspenduojamas muitų tarifų lengvatų taikymas tam tikrų BLS skyrių atžvilgiu tam tikroms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims (OL L 348, 2012 12 18, p. 11–13). Taikoma iki 2016 m. gruodžio 31 d.

paskutinis atnaujinimas 13.12.2015

Top