Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rūkymo prevencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rūkymo prevencija

Šia rekomendacija siekiama paskatinti valstybes nares aktyvinti kovą su rūkymu, siekiant intensyvinti vaikų ir paauglių rūkymo prevenciją.

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacija 2003/54/EB dėl rūkymo prevencijos ir tabako kontrolės pagerinimo [Oficialusis leidinys L 22, 2003 1 25].

SANTRAUKA

Vadovaujantis EB sutarties 152 straipsniu (DE) (EN) (FR), Bendrija, papildydama valstybių narių veiksmus, siekia užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį. Rūkymas Europoje vis dar yra didžiausia mirtingumo, kurio būtų galima išvengti, priežastis. Tabako pramonė, kurdama reklamos, rinkodaros ir pardavimo skatinimo strategiją, skatina vartoti tabako gaminius ir šitaip prisideda prie su tabako gaminių vartojimu susijusio mirtingumo ir sergamumo skatinimo. Kai kurios strategijos skiriamos konkrečiai mokyklinio amžiaus jaunimui. Tyrimai iš tiesų parodė, kad 60 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti dar nesulaukę trylikos metų, o 90 proc. – iki aštuoniolikos metų. Kaip tik todėl ši rekomendacija skiriama būtent vaikų ir paauglių rūkymo prevencijai.

Siūlomos priemonės papildo 2001 m. tabako gaminių direktyvą bei 2003 m. priimtą šių produktų reklamos ir rėmimo direktyvą. ES įstatymų leidėjai pasirūpino ir tuo, kad šios priemonės atitiktų priemones, nustatytas Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tabako kontrolės pagrindų konvencijoje (EN) (ES) (FR), dėl kurios priimant šią rekomendaciją dar vyko derybos.

Tabako gaminių pasiūlos vaikams ir paaugliams mažinimas

Rekomendacijoje valstybės narės skatinamos patvirtinti teisėkūros ir (arba) administracines priemones siekiant užkirsti kelią tabako gaminių pardavimui vaikams ir paaugliams, konkrečiai tai būtų toliau išvardytos priemonės:

 • tabako gaminių pardavėjų pareiga įsitikinti, kad pirkėjai yra sulaukę nacionaliniuose įstatymuose nustatyto amžiaus;
 • tabako gaminių pašalinimas iš savitarnos prekystalių;
 • prekybos automatų prieinamumo ribojimas;
 • nuotolinės prekybos, būtent internetu, ribojimas;
 • draudimas parduoti vaikams skirtus saldumynus ir žaisliukus, gaminamus ketinant suteikti produktui ir (arba) jo pakuotei tabako gaminio išvaizdą;
 • draudimas cigaretes parduoti po vieną ar mažesniais nei 19 vienetų pakeliais.

Tabako gaminių reklamos ir pardavimo skatinimo ribojimas

Rekomendacijoje valstybės narės skatinamos patvirtinti priemones, kuriomis būtų uždraustos šios reklamos ir pardavimo skatinimo formos:

 • tabako produktų ženklų naudojimas ženklinti su tabako pramone nesusijusiems produktams ar paslaugoms;
 • pardavimo skatinimo priemonių (peleninių, žiebtuvėlių, skėčių ir pan.) ir tabako gaminių pavyzdžių naudojimas;
 • pardavimo skatinimo priemonių, kaip antai nuolaidų, premijų, galimybių dalyvauti pardavimą skatinančiuose konkursuose ar žaidimuose, naudojimas ir komunikacija;
 • plakatų, afišų ir kitų vidaus ar išorės reklamos priemonių (kaip antai reklamos ant tabako gaminių prekybos automatų) naudojimas;
 • reklama kino teatruose.

Tabako gaminių gamintojams taikytinos priemonės

Valstybės narės raginamos imtis priemonių, kad tabako gaminių gamintojai būtų įpareigoti deklaruoti savo išlaidas reklamai, rinkodarai, rėmimui ir pardavimo skatinimo kampanijoms.

Apsauga nuo pasyvaus rūkymo

Valstybės narės skatinamos patvirtinti teisėkūros nuostatas, kurios užtikrintų tinkamą apsaugą nuo pasyvaus rūkymo darbo vietose, uždarose viešosiose vietose ir viešajame transporte. Konkrečiai rekomenduojama pirmiausia atsižvelgti į mokymo įstaigas, sveikatos paslaugų įstaigas ir vaikų priežiūros bei ugdymo įstaigas.

Kitos priemonės

Rekomendacijoje valstybės narės raginamos stiprinti programas, kuriomis siekiama atgrasinti nuo tabako vartojimo ir įveikti pripratimą prie tabako. Be to, jos skatinamos patvirtinti ir įgyvendinti tinkamas priemones, susijusias su tabako gaminių kaina, siekiant atimti norą vartoti tabaką.

Vykdymas

Valstybės narės privalės kas dvejus metus informuoti Komisiją apie šios rekomendacijos nuostatų įgyvendinimą. Praėjus ne daugiau kaip vieniems metams po to, kai valstybės narės priims šią informaciją, Komisija turės pateikti siūlytų priemonių įgyvendinimo ataskaitą, kurioje galės numatyti būtinus naujus veiksmus.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo [Oficialusis leidinys L 152, 2003 6 20].

Šia direktyva siekiama uždrausti tabako gaminių reklamą spausdintinėje žiniasklaidoje, radijo laidose, taip pat per informacinės visuomenės paslaugas bei tarpvalstybinio poveikio renginius, kuria siekiama skatinti tabako gaminių pardavimą.

2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo [Oficialusis leidinys L 194, 2001 7 18].

Ši direktyva reglamentuoja tabako gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą ES valstybėse narėse. Joje įteisintas įspėjamojo užrašo ant pakuočių naudojimas, draudimas ant jų pateikti tokius užrašus kaip „švelnios“ ar „lengvos“, nustatytas maksimalus nikotino, dervos ir anglies monoksido kiekis cigaretėse ir draudimas į rinką pateikti oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.05.2006

Top