Help Print this page 
Title and reference
Europasas - didesnis mobilumas Europoje mokymosi ir darbo tikslais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europasas - didesnis mobilumas Europoje mokymosi ir darbo tikslais

Standartizuotas dosjė, kuriame aprašomi asmeniniai gebėjimai bei kvalifikacijos, ir kuris yra nemokamas bei pateikiamas elektronine forma 28 kalbomis, gali padėti piliečiams ieškant darbo ar dalyvaujant mokymuose bet kurioje Europos šalyje.

DOKUMENTAS

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas).

SANTRAUKA

Standartizuotas dosjė, kuriame aprašomi asmeniniai gebėjimai bei kvalifikacijos, ir kuris yra nemokamas bei pateikiamas elektronine forma 28 kalbomis, gali padėti piliečiams ieškant darbo ar dalyvaujant mokymuose bet kurioje Europos šalyje.

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimu nustatoma bendra Europos Sąjungos (ES) sistema, kurios tikslas - sukurti asmens suderintą dokumentų portfelį (Europasą), kuriuo piliečiai galėtų aiškiai ir lengvai pristatyti savo kvalifikacijas bei gebėjimus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europasas yra penkių dokumentų portfelis ir elektroninis aplankas, kuriame gali būti pateiktas piliečio mokymosi pasiekimų, oficialių kvalifikacijų, darbo patirties, gebėjimų ir kompetencijų aprašymas.

Europasą sudaro:

Europaso CV, kuriame nurodomi jo turėtojo gebėjimai;

mobilumo Europasas, kuriame registruojami visi tarpvalstybinio mobilumo mokymosi tikslais laikotarpiai;

Europaso diplomo priedas, kuriame pateikiama informacija apie baigtus aukštojo mokslo lygio kursus;

Europaso pažymėjimo priedas, kurį išduoda kompetentingos nacionalinės institucijos ir kuriame aprašoma profesinė kvalifikacija;

Europaso kalbų pasas, kuriame pristatomi lingvistiniai ir kultūriniai įgūdžiai;

Europos gebėjimų pasas, kuriuo siekiama pagerinti CV pateikimą, į vieną vietą sudedant CV nurodytus studijų ir mokymų pažymėjimus.

Šią iniciatyvą palaiko interneto portalas, kuris leidžia piliečiams parengti savo Europaso CV bei kalbų pasus ir sužinoti apie kitus Europaso dokumentus.

Europasas turėtų būti nuoseklus ir papildyti kitas priemones, kuriomis skatinamas Europos ir tarptautinis mobilumas, visų pirma:

Nacionalinių išsilavinimo pripažinimo ir universitetų mobilumo informacijos centrų Europos tinklą (ENIC-NARIC), kurį sukūrė Europos Taryba ir UNESCO.

2013 m. Komisijos ataskaitoje nurodoma, kad Europasas turi tapti lankstesne ir patogesne naudoti priemone, tam išnaudojant modernių technologijų galimybes. Jo dabartinė struktūra turėtų tapti paprastesnė, labiau orientuota į tikslinius naudotojus ir naujoviškesnė.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 2241/2004/EB

2005 1 1

-

OL L 390, 2004 12 31, p. 6-20

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Europaso iniciatyvos vertinimas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europaso) antrasis vertinimas“ (COM(2013) 899 final, 2013 12 18).

Paskutinį kartą atnaujinta: 22.07.2015

Top