Help Print this page 
Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Eurydice tinklas yra pagrindinė informacijos apie nacionalines bei Europos švietimo struktūras, sistemas ir raidą priemonė. Jo tikslas – pagerinti bendradarbiavimą Europos mastu visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje.

DOKUMENTAS

1990 m. gruodžio 6 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusios Švietimo ministerijos rezoliucija dėl Eurydice informacinio tinklo apie švietimą Europos Sąjungoje (Oficialusis leidinys C 329, 1990 12 31).

SANTRAUKA

Eurydice tinklas yra didžiulis lyginamosios informacijos apie Europos švietimo sistemas ir politiką šaltinis, teikiantis įvairias lyginamąsias analizes įvairiomis švietimo sistemų temomis. Tinklas remia įrodymais pagrįstą Europos bendradarbiavimą švietimo srityje.

Tinklą šiuo metu sudaro 40 nacionalinių padalinių, įsteigtų visose 36 šalyse, dalyvaujančiose programojeErasmus+. Eurydice nacionalinių padalinių teikiama informacija yra iš esmės normatyvinė ir kokybinė, susijusi su oficialiais dokumentais, tokiais kaip įstatymai, nutarimai, reglamentai ir rekomendacijos. Šią informaciją centrinis Eurydice padalinys (Briuselyje) jungia su kitais duomenų šaltiniais - pvz. statistiniais Eurostato duomenimis, UOE duomenų baze (jungtine UNESCO, EBPO ir Eurostato duomenų baze) bei tarptautinių švietimo tyrimų rezultatais, siekiant sudaryti galutines ataskaitas.

Visas Eurydice publikacijas galima parsisiųsti nemokamai iš Eurydice interneto svetainės arba, pareikalavus, gauti spausdintą versiją. Eurydice savo veikla siekia skatinti supratimą, bendradarbiavimą, pasitikėjimą ir judumą Europos ir tarptautiniame lygmenyse. Tinklas sudarytas iš nacionalinių padalinių, esančių Europos šalyse ir koordinuojamas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos.

Norėdami sužinoti daugiau apie Eurydice, spauskite čia

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 , kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa Erasmus+, OL L 347, 2013 12 20.

Paskutinį kartą atnaujinta: 07.04.2014

Top