Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 132, 2015 m. gegužės 29 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 132

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gegužės 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/827, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

1

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/828, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

3

 

*

2015 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/829, kuriuo dėl tipinių kainų nustatymo paukštienos, kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

6

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ( 1 )

8

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/831, kuriuo, atlikus Komisijos pranešimu 2014/C 299/08 inicijuotą patikrą, atnaujinamas subjektų, atleistų nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97, sąrašas

32

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/832, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo kompensacinių priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), vengimo importuojant iš Malaizijos ir Taivano siunčiamus fotovoltinius modulius iš kristalinio silicio ir jų pagrindines sudėtines dalis (t. y. elementus), deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Malaizijos ir Taivano kilmės, ir įpareigojama registruoti tokius importuojamus produktus

53

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/833, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), vengimo importuojant iš Malaizijos ir Taivano siunčiamus fotovoltinius modulius iš kristalinio silicio ir jų pagrindines sudėtines dalis (t. y. elementus), deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Malaizijos ir Taivano kilmės, ir įpareigojama registruoti tokius importuojamus produktus

60

 

 

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/834, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

67

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/835 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtiniame komitete dėl Sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, priėmimo

69

 

*

2015 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/836 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimo ir ES ir ELPA prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo jungtinio komiteto sprendimo, kuriais buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija kviečiama prisijungti prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros ir Konvencijos dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo, priėmimo

78

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/837, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

82

 

*

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/838, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES, kad Italijoje būtų pratęstas apsaugos nuo bitinių žvilgvabalių priemonių taikymo laikotarpis (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

2015 m. balandžio 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/839, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top