Help Print this page 

Document L:2005:157:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 157, 2005m. birželis 21d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 157

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. birželio 21d.


Turinys

 

Dokumentai susiję su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimu į Europos Sąjungą

Puslapis

 

*

2005 m. vasario 22 d. Komisijos nuomonė dėl Bulgarijos ir Rumunijos prašymų stoti į Europos Sąjungą

3

 

*

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Bulgarijos Respublikos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare (AA1/2/2005 – C6-0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Pritarimo procedūra)

5

 

*

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Rumunijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare (AA1/2/2005 – C6-0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Pritarimo procedūra)

7

 

*

2005 m. balandžio 25 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą

9

 

*

Pranešimas dėl Stojimo sutarties įsigaliojimo

10

 

*

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą

11

 

*

Protokolas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos

29

46

49

56

89

93

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Aktas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos sąjunga, pritaikomųjų pataisų

203

221

224

231

264

268

277

278

302

311

362

366

369

374

 

*

Baigiamasis aktas

377

391

393

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top