Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 195, 2017 m. birželio 19 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 195

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. birželio 19d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017/C 195/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2017/C 195/02

Byla C-527/15: 2017 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Midden-Nederland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, veikiantis „Filmspeler“ vardu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas — 3 straipsnio 1 dalis — Viešas paskelbimas — Sąvoka — Prekyba multimedijos grotuvais — Papildiniai (add-ons) — Kūrinių paskelbimas be savininko leidimo — Prieiga prie interneto svetainių, siunčiančių duomenis nenutrūkstamu srautu (streaming) — 5 straipsnio 1 ir 5 dalys — Atgaminimo teisė — Išimtys ir apribojimai — Teisėtas naudojimas)

2

2017/C 195/03

Byla C-564/15: 2017 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąjungos teisės normos pažeidimu grindžiamo pagrindo nagrinėjimas teismo iniciatyva — Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema — Direktyva 2006/112/EB — Teisė atskaityti pirkimo mokestį — Atvirkštinio apmokestinimo sistema — 199 straipsnio 1 dalies g punktas — Taikymas tik nekilnojamajam turtui — Turto pirkėjo neteisingai sumokėtas mokestis pardavėjui klaidingai išrašius sąskaitą faktūrą — Mokesčių institucijos sprendimas, kuriuo turto pirkėjui nustatoma mokesčių skola, atsisakoma sumokėti jo prašomą atskaitytą sumą ir jam paskiriama fiskalinė bauda)

3

2017/C 195/04

Byla C-632/15: 2017 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Înalta Curte de Casație şi Justiție (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Costin Popescu/Guvernul României ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Transportas — Kelių transportas — Vairuotojo pažymėjimas — Direktyva 2006/126/EB — 13 straipsnio 2 dalis — Sąvoka „iki 2013 m. sausio 19 d. suteikta teisė vairuoti“ — Nacionalinės teisės aktas, kuriuo perkeliama ši direktyva — Įpareigojimas asmenims, iki įsigaliojant šiam teisės aktui turėjusiems leidimą vairuoti mopedus be vairuotojo pažymėjimo, įgyti vairuotojo pažymėjimą)

4

2017/C 195/05

Byla C-51/16: 2017 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Noord-Holland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinės pozicijos — Prekių klasifikavimas — Implantų sraigtas, skirtas implantuoti į žmogaus kūną kaulų lūžiams gydyti ar protezams sutvirtinti — Kombinuotoji nomenklatūra — 9021 pozicija — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1212/2014 — Galiojimas)

4

2017/C 195/06

Byla C-142/16: 2017 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vokietijos Federacinė Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 92/43/EEB — 6 straipsnio 3 dalis — Natūralių buveinių apsauga — Moorburg (Vokietija) anglimis kūrenamos elektrinės statyba — „Natura 2000“ teritorijos, esančios palei Elbės upę aukščiau anglimis kūrenamos elektrinės — Plano ar projekto poveikio saugomai teritorijai vertinimas)

5

2017/C 195/07

Byla C-464/16 P: 2017 m. balandžio 6 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis — Prašymas leisti susipažinti su Komisijos dokumentais — Atsisakymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnis — Atstovavimas Sąjungos teismuose — Advokatas, neturintis trečiojo asmens statuso ieškovės atžvilgiu — Akivaizdus ieškinio nepriimtinumas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

6

2017/C 195/08

Byla C-625/16 P: 2017 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Anikó Pint/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Vengrijos vyriausybės dokumentai dėl „EU Pilot“ procedūros Nr. 8572/15 [CHAP(2015)00353 ir 6874/14/JUST], susijusios su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pažeidimu, kurį tariamai padarė Vengrija — Prašymas pristatyti dokumentus — Europos Komisijos atsakymo nebuvimas)

6

2017/C 195/09

Byla C-555/16: 2016 m. spalio 31 d.Tribunale di Salerno (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Vincenzo D’Andria ir Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Byla C-581/16: 2016 m. lapkričio 16 d.Tribunale di Salerno (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Byla C-582/16: 2016 m. lapkričio 16 d.Tribunale di Salerno (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Byla C-610/16: 2016 m. lapkričio 28 d. Anastasia-Soultana Gaki pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-112/16 Gaki/Parlamentas

8

2017/C 195/13

Byla C-29/17: 2017 m. sausio 19 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Byla C-42/17: 2017 m. sausio 26 d.Corte costituzionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Byla C-101/17 P: 2016 m. liepos 7 d.Verus Eood pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 23 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-82/14 Copernicus-Trademarks/Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Byla C-141/17: 2017 m. kovo 21 d.Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Byla C-145/17: 2017 m. kovo 21 d.Internacional de Productos Metálicos, S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-217/16 Internacional de productos metálicos/Komisija

12

2017/C 195/18

Byla C-154/17: 2017 m. kovo 27 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „E LATS“

14

2017/C 195/19

Byla C-169/17: 2017 m. balandžio 3 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Byla C-181/17: 2017 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė

15

2017/C 195/21

Byla C-205/17: 2017 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė

16

 

Bendrasis Teismas

2017/C 195/22

Byla T-512/14: 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Green Source Poland/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — ERPF — Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 41 straipsnio 3 dalis — Atsisakymas finansuoti didelės apimties projektą — Už projekto įgyvendinimą atsakinga įmonė — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

17

2017/C 195/23

Byla T-744/14: 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Meta Group/Komisija (Arbitražinė išlyga — Subsidijų sutartys, sudarytos vykdant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą (2002 – 2006) — Subsidijų sutartys, sudarytos vykdant inovacijų ir konkurencingumo bendrąją programą (2007-2013) — Sumokėtų sumų grąžinimas — Mokėtinas visos finansinės išmokos, skirtos ieškovei, sumos likutis — Finansuotinos išlaidos — Sutartinė atsakomybė)

17

2017/C 195/24

Byla T-264/15: 2017 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gameart/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Su procedūra dėl įsipareigojimų neįvykdymo susiję dokumentai — Valstybės narės parengti dokumentai — Valstybei narei pateiktas prašymas suteikti galimybę susipažinti su dokumentais — Prašymo suteikti galimybę susipažinti su dokumentais perdavimas Komisijai — Atsisakymas leisti susipažinti — Komisijos kompetencija — Institucijos dokumentas — Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 5 straipsnis)

18

2017/C 195/25

Byla T-375/15: 2017 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Germanwings/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba Cveibriukeno oro uostą naudojančiai oro bendrovei — Nauda — Priskirtinumas valstybei — Pareiga motyvuoti — Teisėti lūkesčiai — Galimybė susipažinti su dokumentais — Su valstybės pagalbos kontrolės procedūra susiję dokumentai — Atsisakymas leisti susipažinti su prašomais dokumentais — Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga)

19

2017/C 195/26

Byla T-403/15: 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JYSK/Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo — ERPF — Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 41 straipsnio 3 dalis — Atsisakymas skirti finansinę paramą dideliam projektui — Už projekto įgyvendinimą atsakinga įmonė — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

20

2017/C 195/27

Byla T-622/15: 2017 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo EXHAUST-GARD paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Teisė į gynybą — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

20

2017/C 195/28

Byla T-681/15: 2017 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (vilko galvos atvaizdas) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos vilko galvą atvaizduojantis prekių ženklas — Ankstesnis tarptautinis vaizdinis prekių ženklas „Outils WOLF“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

21

2017/C 195/29

Byla T-721/15: 2017 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas DINCH — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas)

21

2017/C 195/30

Byla T-25/16: 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo GELENKGOLD paraiška — Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, vaizduojantis tigrą — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — „res judicata“ galia — Dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo sustiprėjęs skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Teisė būti išklausytam — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio antras sakinys — Prekių ženklų serija)

22

2017/C 195/31

Byla T-36/16: 2017 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Žalių atspalvių derinys) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Europos Sąjungos prekių ženklas, kurį sudaro laipsniškai šviesėjančių žalių atspalvių derinys — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas)

23

2017/C 195/32

Byla T-97/16: 2017 m. gegužės 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas GEOTEK — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 2 dalies a punktas — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 40 taisyklės 5 dalis — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Vėlavimas — Reglamento Nr. 2868/95 61 taisyklės 2 ir 3 dalys ir 65 taisyklės 1 dalis — Pranešimas apie faksimilės turėtojui suteiktą terminą — Aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos EUIPO pateiktai perdavimo ataskaitai, nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 78 straipsnis — Reglamento Nr. 2868/95 57 taisyklė — Prašymas apklausti liudininkus — EUIPO diskrecija)

23

2017/C 195/33

Byla T-132/16: 2017 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas VENMO — Nesąžiningumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas)

24

2017/C 195/34

Byla T-200/16: 2017 m. gegužės 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gfi PSF/Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Internetinių puslapių tobulinimas, priežiūra, keitimas ir aptarnavimo paslaugos — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Pasiūlymas gautas jau atplėštame voke — Finansinio reglamento 111 straipsnio 4 dalies b punktas)

24

2017/C 195/35

Byla T-224/16: 2017 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Messe Friedrichshafen/EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Out Door“ — Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas OUTDOOR PRO — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis)

25

2017/C 195/36

Byla T-446/16 P: 2017 m. balandžio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CC/Parlamentas (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Pranešimas apie konkursą — Atviras konkursas — Klaidos administruojant laimėjusių kandidatų sąrašą — Deliktinė atsakomybė — Nauji įrodymai — Turtinė žala — Vienodas požiūris — Faktinių aplinkybių iškraipymas — Prarasta galimybė)

26

2017/C 195/37

Byla T-569/16: 2017 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje OU/Komisija (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Drausminė procedūra — Sustabdymas — Išskaita iš darbo užmokesčio — Papeikimas — Grąžinimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 24 straipsnio 4 dalis)

26

2017/C 195/38

Byla T-580/16: 2017 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Azoulay ir kt./Parlamentas (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Laikinieji tarnautojai — Darbo užmokestis — Šeimos išmokos — Mokymosi pašalpa — Atsisakymas atlyginti mokymosi išlaidas — Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalis — Teisėti lūkesčiai — Vienodas požiūris — Gero administravimo principas)

27

2017/C 195/39

Byla T-588/16: 2017 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje HN/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 — Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma — Naujos taisyklės, susijusios su karjera ir pareigų paaukštinimu priskiriant prie AD 13 ir AD 14 lygių — AD 12 lygio pareigūnai — Ypatingos atsakomybės turėjimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 30 straipsnio 3 dalis — 2014 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Prašymas priskirti prie „pararėjo ar lygiaverčių“ pareigų — Paskyrimų tarnybos atsakymo nebuvimas — 2015 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Naujas prašymas priskirti prie „pararėjo ar lygiaverčių“ arba „skyriaus vadovo ar lygiaverčių“ pareigų — Paskyrimų tarnybos sprendimas atmesti prašymą — Atsisakymo priskirti prie „patarėjo ar lygiaverčių“ pareigų patvirtinamasis pobūdis — Reikalavimai, susiję su ikiteismine ginčo sprendimo procedūra — Nepriimtinumas)

28

2017/C 195/40

Byla T-381/16: 2017 m. kovo 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Düll/EUIPO – Cognitect (DaToMo) (Europos Sąjungos prekių ženklas — Anuliavimo procedūra — Prašymo dėl teisių panaikinimo atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

28

2017/C 195/41

Byla T-123/17 R: 2017 m. balandžio 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojo nutartis byloje Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Energija — ACER sprendimas atmesti prašymą įstoti į bylą A-001-2017 (konsoliduotoji) — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

29

2017/C 195/42

Byla T-158/17 R: 2017 m. balandžio 21 d. Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojo nutartis byloje Post Telecom/EIB (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Komunikacijos paslaugų teikimas EIB grupės pastatams ir biurams Liuksemburge naudojant miesto tinklą — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas ir sutarties sudarymas su kitu konkurso dalyviu — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

30

2017/C 195/43

Byla T-159/17: 2017 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Byla T-202/17: 2017 m. kovo 31 d. pareikštas ieškinys byloje Calhau Correia de Paiva/Komisija

31

2017/C 195/45

Byla T-203/17: 2017 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje GY/Komisija

32

2017/C 195/46

Byla T-206/17: 2017 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Argus Security Projects/Komisija ir EUBAM

33

2017/C 195/47

Byla T-216/17: 2017 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mabrouk/Taryba

34

2017/C 195/48

Byla T-222/17: 2017 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Recylex ir kt./Komisija

34

2017/C 195/49

Byla T-228/17: 2017 m. balandžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Komisija

35

2017/C 195/50

Byla T-229/17: 2017 m. balandžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietija/Komisija

37

2017/C 195/51

Byla T-234/17: 2017 m. balandžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Siberiant Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Byla T-235/17: 2017 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Byla T-238/17: 2017 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Byla T-239/17: 2017 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietija/Komisija

40

2017/C 195/55

Byla T-241/17: 2017 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika/Europos Komisija

41

2017/C 195/56

Byla T-246/17: 2017 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Byla T-247/17: 2017 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Azarov/Taryba

43

2017/C 195/58

Byla T-250/17: 2017 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Byla T-251/17: 2017 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Byla T-252/17: 2017 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Byla T-253/17: 2017 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (apskritimo su dviem strėlėmis atvaizdas)

45


 

Klaidų ištaisymas

2017/C 195/62

Pranešimo apie bylą T-232/16 P Oficialiajame leidinyje klaidų ištaisymas ( OL C 63, 2017 2 27 )

47


LT

 

Top