Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 288, 2010m. spalis 23d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.288.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 288

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. spalio 23d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2010/C 288/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 274, 2010 10 9

1

 

Bendrasis Teismas

2010/C 288/02

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininkas

2

2010/C 288/03

Išrinkti kolegijų pirmininkai

2

2010/C 288/04

Teisėjų paskyrimas į kolegijas

2

2010/C 288/05

Plenarinis posėdis

4

2010/C 288/06

Didžiosios kolegijos sudėtis

4

2010/C 288/07

Apeliacinių skundų kolegija

4

2010/C 288/08

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

5

2010/C 288/09

Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

5


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 288/10

Byla C-409/06: 2010 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Winner Wetten GmbH prieš Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (EB 43 ir 49 straipsniai — Įsisteigimo laisvė — Laisvė teikti paslaugas — Lažybų dėl sporto varžybų organizavimas, kuriam federalinėje žemėje nustatytas valstybės monopolis — Bundesverfassungsgericht sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad teisės aktas dėl tokio monopolio nesuderinamas su Vokietijos Konstitucija, bet jis paliekamas galioti pereinamuoju laikotarpiu, skirtu šiam teisės aktui suderinti su Konstitucija — Sąjungos teisės viršenybės principas — Tokio pereinamojo laikotarpio priimtinumas ir galimos sąlygos, kai susijęs nacionalinės teisės aktas taip pat pažeidžia EB 43 ir 49 straipsnius)

6

2010/C 288/11

Byla C-290/07 P: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Scott SA, Loiret departamentą, Prancūzijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Žemės sklypo su įrengta infrastruktūra lengvatinė pardavimo kaina — Rinkos vertės tyrimas — Formali tyrimo procedūra — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — Pareiga atlikti kruopštų ir nešališką tyrimą — Komisijos diskrecijos apimtis — Išlaidomis grindžiamas metodas — Teisminės priežiūros apimtis)

6

2010/C 288/12

Sujungtos bylos C-316/07, C-358/07–C-360/07, C-409/07 ir C-410/07: 2010 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) prieš Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (EB 43 ir 49 straipsniai — Įsisteigimo laisvė — Laisvė teikti paslaugas — Lažybų dėl sporto varžybų organizavimas, kuriam federalinėje žemėje nustatytas valstybės monopolis — Tikslas užkirsti kelią skatinimui pernelyg išlaidauti lošiant ir kovoti su priklausomybe nuo lošimų — Proporcingumas — Ribojamoji priemonė, kuria iš tikrųjų turi būti sumažinta progų lošti ir nuosekliai ir sistemiškai apribota azartinių lošimų veikla — Reklama, kuria monopolio turėtojas drąsina dalyvauti loterijose — Kiti azartiniai lošimai, kuriuos gali siūlyti privatūs ūkio subjektai — Kitų azartinių lošimų pasiūlos padidėjimas — Kitoje valstybėje narėje suteikta licencija — Abipusio pripažinimo pareigos nebuvimas)

7

2010/C 288/13

Byla C-46/08: 2010 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Carmen Media Group Ltd prieš Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (EB 49 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Gibraltare išduotos licencijos, suteikiančios teisę rinkti lažybų dėl sporto varžybų sumas tik užsienyje, turėtojas — Lažybų dėl sporto varžybų organizavimas, kuriam federalinėje žemėje nustatytas valstybės monopolis — Tikslas užkirsti kelią skatinimui per daug išlaidauti lošiant ir kovoti su priklausomybe nuo lošimų — Proporcingumas — Ribojamoji priemonė, kuria iš tikrųjų turi būti sumažinta progų lošti ir nuosekliai ir sistemiškai apribota azartinių lošimų veikla — Kiti azartiniai lošimai, kuriuos gali siūlyti privatūs ūkio subjektai — Leidimo suteikimo procedūra — Kompetentingos valdžios institucijos diskrecija — Draudimas siūlyti azartinius lošimus internetu — Pereinamojo laikotarpio priemonės, pagal kurias tam tikriems ūkio subjektams laikinai leidžiama teikti tokius pasiūlymus)

8

2010/C 288/14

Byla C-64/08: 2010 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Landesgericht Linz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Ernst Engelmann (Laisvė teikti paslaugas — Įsisteigimo laisvė — Nacionalinės teisės aktas, kuriuo nustatyta koncesijų verstis azartinių lošimų veikla kazino sistema — Galimybė gauti koncesiją, suteikiama tik nacionalinėje teritorijoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms — Visų koncesijų suteikimas neskelbiant jokio konkurso)

9

2010/C 288/15

Byla C-399/08 P: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Vokietijos Federacinė Respubliką (Apeliacinis skundas — EB 87 straipsnis — Valstybių narių suteikiama pagalba — Vokietijos Federacinės Respublikos priemonės, skirtos Deutsche Post AG — EB 86 straipsnis — Bendros ekonominės svarbos paslaugos — Papildomų sąnaudų, kilusių dėl nuostolingo pardavimo politikos siuntinių pristatymo nuo durų iki durų sektoriuje, kompensavimas — Naudos buvimas — Komisijos panaudotas tikrinimo metodas — Įrodinėjimo pareiga — EB 230 straipsnis — Pirmosios instancijos teismo vykdomos teisminės kontrolės apimtis)

10

2010/C 288/16

Byla C-453/08: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas prieš Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Bendra žuvininkystės politika — Žvejyba Viduržemio jūroje — Reglamentas (EB) Nr. 1626/94 — 1 straipsnio 2 ir 3 dalys — Draudimas naudoti tam tikros rūšies žvejybos tinklus — Papildomos arba šiuo reglamentu nustatytus būtiniausius reikalavimus peržengiančios priemonės, priimtos prieš įsigaliojant minėtam reglamentui — Galiojimo sąlygos)

11

2010/C 288/17

Byla C-66/09: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kirin Amgen, Inc. prieš Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą (Patentų teisė — Vaistai — Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 — 7 ir 19 straipsniai bei 19a straipsnio e punktas — Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas — Paraiškos tokiam liudijimui gauti padavimo terminas)

11

2010/C 288/18

Byla C-254/09 P: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Calvin Klein Trademark Trust prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Zafra Marroquineros SL (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas CK CREACIONES KENNYA — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „CK Calvin Klein“ ir nacionalinių prekių ženklų CK savininko protestas — Protesto atmetimas)

12

2010/C 288/19

Byla C-265/09 P: 2010 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) prieš BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį „α“ — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamasis požymis — Prekių ženklas, kurį sudaro viena raidė)

13

2010/C 288/20

Byla C-440/07 P: 2010 m. birželio 9 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Europos Komisija prieš Schneider Electric SA, Vokietijos Federacinę Respubliką, Prancūzijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Skundžiamo sprendimo panaikinimas iš dalies — Bylos stadija, kurioje galima priimti galutinį sprendimą — Deliktinė Bendrijos atsakomybė — Žalos įvertinimas)

13

2010/C 288/21

Sujungtos bylos C-286/09 ir C-287/09: 2010 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Corte d'appello di Roma (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) prieš Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Pareigūnai — Senatvės pensija — Draudimo laikotarpių sudėjimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnis — Darbo Europos Bendrijose laikotarpių įskaitymas — EB 10 straipsnis)

14

2010/C 288/22

Byla C-298/09: 2010 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) RANI Slovakia s.r.o. prieš Hankook Tire Magyarország Kft (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Įstojimas į Europos Sąjungą — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 96/71/EB — Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje — Laikino įdarbinimo tarnyba — Reikalavimas turėti buveinę valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, teritorijoje)

14

2010/C 288/23

Byla C-312/09: 2010 m. birželio 17 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipro Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Giorgos Michalias prieš Christina A. Ioannou-Michalia (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies antra pastraipa — Reglamentas (EB) Nr. 1347/2000 — 2, 42 ir 46 straipsniai — Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija su santuoka susijusiose bylose — Valstybės stojimas į Europos Sąjungą — Prieš stojimą pradėta santuokos nutraukimo procedūra — Reglamento (EB) Nr. 1347/2000 taikymas laiko atžvilgiu)

15

2010/C 288/24

Byla C-350/09 P: 2010 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Europos socialinis fondas — Konkursas dėl finansavimo — Panaikinimas)

15

2010/C 288/25

Byla C-358/09 P: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje DSV Road NV prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Muitinės kodeksas — Diskelių iš Tailando importas — Importo muito išieškojimas išleidus prekes — Prašymas atsisakyti išieškoti importo muitus)

16

2010/C 288/26

Byla C-381/09: 2010 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gennaro Curia prieš Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Šeštoji PVM direktyva — Taikymo sritis — Atleidimas nuo PVM — 13 straipsnio B skirsnio d dalies 1 punktas — Paskolos suteikimas, derybos dėl paskolos ir paskolos priežiūra — Paskolos už lupikiškas palūkanas — Neteisėta veikla pagal nacionalinės teisės aktus)

16

2010/C 288/27

Byla C-448/09 P: 2010 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Royal Appliance International GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnis prekių ženklas „sensixx“ — Žodinis žymuo „Centrixx“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Pavojus supainioti — Prašymas panaikinti ankstesnio prekių ženklo registraciją — Nacionaliniuose teismuose nagrinėjamas ginčas — Prašymas sustabdyti procesą Bendrajame Teisme)

17

2010/C 288/28

Byla C-498/09 P: 2010 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Thomson Sales Europe prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Muitinės kodeksas — Atsisakymas išieškoti muitus — Neišieškojimas a posteriori — Antidempingo muitai — Akivaizdaus aplaidumo nebuvimas — Teisės aktų sudėtingumas — Profesinė patirtis — Ūkio subjekto rūpestingumas — Tailande pagaminti spalvoto vaizdo televizoriai — Ginčytini teisės aktai)

17

2010/C 288/29

Byla C-352/10: 2010 m. liepos 13 d.Audiencia Provincial de Oviedo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Angel Lorenzo González Alonso prieš Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Byla C-360/10: 2010 m. liepos 19 d.Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) prieš Netlog NV

18

2010/C 288/31

Byla C-363/10: 2010 m. liepos 21 d.Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria de Jesus Barbosa Rodrigues prieš Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Byla C-365/10: 2010 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Slovėnijos Respubliką

19

2010/C 288/33

Byla C-367/10 P: 2010 m. liepos 22 d.EMC Development AB pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-432/05 EMC Development AB prieš Europos Komisiją

20

2010/C 288/34

Byla C-372/10: 2010 m. liepos 26 d.Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pak-Holdco Sp zoo prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Byla C-386/10 P: 2010 m. liepos 30 d.Chalkor AE Epexergasias Metallon pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-21/05 Chalkor AE Epexergasias Metallon prieš Europos Komisiją

21

2010/C 288/36

Byla C-392/10: 2010 m. rugpjūčio 4 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam prieš Hauptzollamt Hamburg Jonas

21

2010/C 288/37

Byla C-402/10: 2010 m. rugpjūčio 6 d.Conseil d'État(Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société Groupe Limagrain Holding prieš FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Byla C-405/10: 2010 m. rugpjūčio 10 d.Amtsgericht Bruchsal (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Byla C-410/10: 2010 m. rugpjūčio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

23

2010/C 288/40

Byla C-413/10: 2010 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Ordinario di Prato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Byla C-417/10: 2010 m. rugpjūčio 23 d.Corte Suprema di Cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate prieš 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Byla C-418/10 P: 2010 m. liepos 7 d.Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugpjūčio 23 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-60/09 Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), kita proceso šalis VRDT apeliacinėje taryboje: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Byla C-420/10: 2010 m. rugpjūčio 23 d.Landgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Söll GmbH prieš Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Byla C-427/10: 2010 m. rugpjūčio 31 d.Corte Suprema di Cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banca Antoniana Popolare Veneta spa, perėmęs Banca Nazionale dell’Agricoltura spa prieš Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Byla C-461/09 P: 2010 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje The Wellcome Foundation Ltd prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Serono Genetics Institute SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas FAMOXIN — Nacionalinio žodinio prekių ženklo LANOXIN savininko prašymas dėl panaikinimo — Prašymo dėl panaikinimo atmetimas)

26

2010/C 288/46

Byla C-200/08: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

27

2010/C 288/47

Byla C-190/09: 2010 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Kipro Respubliką

27

2010/C 288/48

Byla C-299/09: 2010 m. gegužės 25 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH prieš Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Byla C-527/09: 2010 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

27

2010/C 288/50

Byla C-88/10: 2010 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale di Palermo (Italija)) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale prieš Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Byla C-100/10: 2010 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

27

 

Bendrasis Teismas

2010/C 288/52

Byla T-359/04: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje British Aggregates ir kt. prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Aplinkosauginis nerūdinių medžiagų mokestis Jungtinėje Karalystėje — Šiaurės Airijai taikoma lengvata — Komisijos sprendimas nepateikti prieštaravimų — Rimti sunkumai — Bendrijos rekomendacijos dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai)

28

2010/C 288/53

Byla T-29/05: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deltafina prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Ispanijos žaliavinio tabako supirkimo ir pirminio perdirbimo rinka — Sprendimas, kuriuo pripažintas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas — Pranešimo apie kaltinimus ir ginčijamo sprendimo suderinamumas — Teisė į gynybą — Atitinkamos rinkos apibrėžimas — Baudos — Pažeidimo sunkumas — Sunkinančios aplinkybės — Organizatoriaus vaidmuo — Bendradarbiavimas)

28

2010/C 288/54

Byla T-312/05: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Alexiadou (Arbitražinė išlyga — Sutartis dėl neperšlampamų odos gaminių technologinio gamybos vystymo projekto — Sutarties neįvykdymas — Sumokėtų sumų grąžinimas — Palūkanos — Panaikinus sprendimą bylos grąžinimas Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo — Procesas sprendimą priimant už akių)

29

2010/C 288/55

Byla T-319/05: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Šveicarija prieš Komisiją (Išorės santykiai — Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl oro transporto — Vokietijos priemonės, susijusios su artėjimu prie Ciuricho oro uosto — Reglamentas (EEB) Nr. 2408/92 — Teisė į gynybą — Nediskriminavimo principas — Proporcingumo principas)

29

2010/C 288/56

Byla T-63/06: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš OEDT (Viešoji paslaugų rinka — OEDT viešasis pirkimas — Programinės įrangos kūrimo ir konsultavimo paslaugų teikimas — Vieno konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Sutarties sudarymo kriterijai — Akivaizdi vertinimo klaida — Vienodas požiūris — Skaidrumas — Gero administravimo principas — Pareiga motyvuoti)

30

2010/C 288/57

Byla T-119/06: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Usha Martin prieš Tarybą ir Komisiją (Dempingas — Plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, be kita ko, yra Indija, importas — Įsipareigojimo pažeidimas — Proporcingumo principas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 8 straipsnio 1, 7 ir 9 dalys (dabar Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 8 straipsnio 1, 7 ir 9 dalys))

30

2010/C 288/58

Byla T-155/06: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tomra Systems ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Panaudotos gėrimų taros surinkimo automatų rinka — Sprendimas, kuriame konstatuojamas EB 82 straipsnio ir EEE susitarimo 54 straipsnio pažeidimas — Konkurentų išstūmimo iš rinkos strategijos dalimi esančios išimtinės sutartys, įpareigojimus dėl kieko nustatančios sutartys ir lojalumo nuolaidos — Bauda — Proporcingumas)

31

2010/C 288/59

Byla T-264/07: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CSL Behring prieš Komisiją ir EVA (Žmonėms skirti vaistai — Priskyrimo retųjų vaistų kategorijai procedūra — Prašymas priskirti žmogaus fibrinogeną retųjų vaistų kategorijai — Pareiga pateikti paraišką dėl priskyrimo prieš pateikiant paraišką leisti prekiauti — EVA sprendimas dėl paraiškos galiojimo)

31

2010/C 288/60

Byla T-300/07: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Viešasis paslaugų pirkimas — Bendrijos viešųjų pirkimų procedūra — Informacinių technologijų paslaugų, susijusių su interneto portalo valdymu ir priežiūra, teikimas — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Sutarties sudarymo kriterijai — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Vienodas požiūris — Skaidrumas)

32

2010/C 288/61

Byla T-348/07: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Al-Aqsa prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojančios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu — Lėšų įšaldymas — Bendroji pozicija 2001/931/BUSP ir Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 — Ieškinys dėl panaikinimo — Reikalavimų pakeitimas — Teisminė kontrolė — Sąjungos lėšų įšaldymo priemonės įgyvendinimo sąlygos)

32

2010/C 288/62

Byla T-70/08: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axis prieš VRDT — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ETRAX paraiška — Žodinių elementų turintys ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai ETRA I+D — Santykinis atmetimo pagrindas — Apeliacijos priimtinumas Apeliacinėje taryboje — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 49 taisyklės 1 dalis ir Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 2007/2009 60 straipsnis))

33

2010/C 288/63

Byla T-74/08: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Now Pharm prieš Komisiją (Žmonėms skirti vaistai — Priskyrimo retųjų vaistų kategorijai procedūra — Prašymas priskirti „Specialųjį skystą ugniažolės šaknies ekstraktą“ („Ukrain“) retųjų vaistų kategorijai — Komisijos sprendimas atsisakyti priskirti vaistą retųjų vaistų kategorijai)

33

2010/C 288/64

Byla T-152/08: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kido prieš VRDT — Amberes (SCORPIONEXO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SCORPIONEXO paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas ESCORPION — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

34

2010/C 288/65

Byla T-233/08: 2010 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MPDV Mikrolab prieš VRDT (ROI ANALYZER) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ROI ANALYZER paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai))

34

2010/C 288/66

Byla T-387/08: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Paslaugų viešieji pirkimai — Leidinių biuro viešųjų pirkimų skelbimų procedūra — Kompiuterinių paslaugų teikimas — Paraiškos davėjo pasiūlymo atmetimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Sutarties skyrimo pagrindiniai ir papildomai kriterijai — Pareiga motyvuoti — Vienodas požiūris — Skaidrumas — Akivaizdi vertinimo klaida — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Prašymas atlyginti nuostolius)

35

2010/C 288/67

Byla T-458/08: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Wilfer prieš VRDT (Gitaros galvos vaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio sidabrinės, pilkos ir rudos spalvų gitaros galvą, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva — Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 74 straipsnio 1 dalis) — Pareiga motyvuoti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 73 straipsnio pirmas sakinys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmas sakinys) — Vienodas požiūris)

35

2010/C 288/68

Byla T-472/08: 2010 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Companhia Muller de Bebidas prieš VRDT — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo 61 A NOSSA ALEGRIA paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas CACHAÇA 51 ir ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai „Cachaça 51“ ir „Pirassununga 51“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumai — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (po pakeitimo — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

36

2010/C 288/69

Byla T-505/08: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nadine Trautwein Rolf Trautwein prieš VRDT (Hunter) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Hunter“ paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas) — Prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių apribojimas)

36

2010/C 288/70

Byla T-575/08: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje 4care prieš VRDT — Laboratorios Diafarm (Acumed) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio prekių ženklo Acumed paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas AQUAMED ACTIVE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (po pakeitimo — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

37

2010/C 288/71

Byla T-582/08: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Carpent Languages prieš Komisiją (Viešieji paslaugų pirkimai — Bendrijos viešųjų pirkimų procedūra — Susirinkimų ir konferencijų organizavimas — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Sutarties sudarymas su kitu konkurso dalyviu — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Vienodas požiūris)

37

2010/C 288/72

Byla T-64/09: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Micro Shaping prieš VRDT (packaging) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „packaging“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (po pakeitimo Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

38

2010/C 288/73

Byla T-91/09 P: 2010 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Skareby prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Vertinimas už 2005 m. — Supaprastinta ataskaita už laikotarpį nuo 2005 m. sausio mėn. iki rugsėjo mėn. — 2004 m. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitoje, kuri buvo iš dalies panaikinta priėmus ginčijamą sprendimą, esančių vertinimų visiškas pakartojimas)

38

2010/C 288/74

Byla T-106/09: 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje adp Gauselmann prieš VRDT — Maclean (Archer Maclean's Mercury) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Archer Maclean’s Merkury“ paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „Merkur“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

39

2010/C 288/75

Byla T-112/09: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Icebreaker prieš VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ICEBREAKER paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas ICEBERG — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Atsisakymas registruoti iš dalies — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (po pakeitimo — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

39

2010/C 288/76

Byla T-369/09: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Quinta do Portal prieš VRDT — Vallegre (PORTO ALEGRE) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas PORTO ALEGRE — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VISTA ALEGRE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)

40

2010/C 288/77

Byla T-475/08 P: 2010 m. liepos 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Duta prieš Teisingumo Teismą (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Įdarbinimas — Teisėjo padėjėjo darbo vieta — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

40

2010/C 288/78

Byla T-58/09: 2010 m. rugsėjo 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Schemaventotto prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Koncentracija — Koncentracijos projekto atmetimas — Sprendimas užbaigti procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 21 straipsnio 4 dalį — Aktas, kurio negalima apskųsti — Nepriimtinumas)

41

2010/C 288/79

Byla T-15/10 R II: 2010 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Noko Ngele prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Naujas prašymas — Nepriimtinumas)

41

2010/C 288/80

Byla T-305/10: 2010 m. liepos 23 d. pareikštas ieškinys byloje Hartmann-Lamboy prieš VRDT — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Byla T-323/10: 2010 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Chabou prieš VRDT — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Byla T-325/10: 2010 m. rugpjūčio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Iliad ir kt. prieš Komisiją

43

2010/C 288/83

Byla T-326/10: 2010 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Fraas prieš VRDT (Šviesiai pilkos, tamsiai pilkos, smėlio, tamsiai raudonos ir rudos spalvos languotas raštas)

43

2010/C 288/84

Byla T-327/10: 2010 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Fraas prieš VRDT (Juodi, tamsiai pilki, šviesiai pilki ir tamsiai raudoni langeliai)

44

2010/C 288/85

Byla T-328/10: 2010 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Fraas prieš VRDT (tamsiai pilkos, šviesiai pilkos, smėlio ir tamsiai raudonos spalvos kvadratų motyvas)

44

2010/C 288/86

Byla T-329/10: 2010 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Fraas prieš VRDT (juodos, pilkos, smėlio ir tamsiai raudonos spalvos kvadratų motyvas)

45

2010/C 288/87

Byla T-334/10: 2010 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Leifheit prieš VRDT — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Byla T-337/10: 2010 m. rugpjūčio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Seatech International ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją

46

2010/C 288/89

Byla T-338/10: 2010 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Byla T-339/10: 2010 m. rugpjūčio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Cosepuri prieš EFSA

47

2010/C 288/91

Byla T-340/10: 2010 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje CTG Luxembourg PSF prieš Teisingumo Teismą

48

2010/C 288/92

Byla T-342/10: 2010 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Hartmann prieš VRDT — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Byla T-343/10: 2010 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Etimine ir Etiproducts prieš ECHA

49

2010/C 288/94

Byla T-344/10: 2010 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje UPS Europe ir United Parcel Service Deutschland prieš Komisiją

50

2010/C 288/95

Byla T-346/10: 2010 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Borax Europe prieš ECHA

51

2010/C 288/96

Byla T-347/10: 2010 m. rugpjūčio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Adelholzener Alpenquellen prieš VRDT (Butelio forma su reljefiniu trijų kalnų viršūnių vaizdu)

52

2010/C 288/97

Byla T-348/10: 2010 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Panzeri prieš VRDT — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Byla T-349/10: 2010 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Byla T-350/10: 2010 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Byla T-351/10: 2010 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Byla T-352/10: 2010 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Byla T-353/10: 2010 m. rugpjūčio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro prieš Europos Komisiją

55

2010/C 288/03

Byla T-356/10: 2010 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Nike International prieš VRDT –- Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Byla T-357/10: 2010 m. rugpjūčio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Kraft Foods Schweiz prieš VRDT — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Byla T-359/10: 2010 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Ecologistas en Acción-CODA prieš Europos Komisiją

57

2010/C 288/06

Byla T-362/10: 2010 m. rugpjūčio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vtesse Networks prieš Komisiją

57

2010/C 288/07

Byla T-363/10: 2010 m. rugpjūčio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Abbott Laboratories prieš VRDT (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Byla T-364/10: 2010 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Duravit ir kt. prieš Komisiją

59

2010/C 288/09

Byla T-366/10 P: 2010 m. rugsėjo 1 d. pateiktas Luigi Marcuccio apeliacinis skundas dėl 2010 m. birželio 22 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-78/09 Marcuccio prieš Komisiją

60

2010/C 288/10

Byla T-368/10: 2010 m. rugsėjo 3 d. pareikštas ieškinys byloje Rubinetteria Cisal prieš Komisiją

61

2010/C 288/11

Byla T-370/10: 2010 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Rubinetterie Teorema prieš Komisiją

62

2010/C 288/12

Byla T-371/10: 2010 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Amor prieš VRDT — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Byla T-376/10: 2010 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mamoli Robinetteria prieš Komisiją

63

2010/C 288/14

Byla T-380/10: 2010 m. rugsėjo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Wabco Europe ir kt. prieš Komisiją

64

2010/C 288/15

Byla T-384/10: 2010 m. rugsėjo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė prieš Komisiją

64

2010/C 288/16

Byla T-170/03: 2010 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje British American Tobacco (Investments) prieš Komisiją

65

2010/C 288/17

Byla T-34/06: 2010 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Universal prieš Komisiją

65

2010/C 288/18

Byla T-88/07: 2010 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Fabryka Samochodòw Osobowych prieš Komisiją

66

2010/C 288/19

Byla T-440/07 ir T-1/08: 2010 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Huta Buczek et Buczek prieš Komisiją

66

2010/C 288/20

Byla T-125/09: 2010 m. rugsėjo 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gruener Janura prieš VRDT — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Byla T-505/09: 2010 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Carlyle prieš VRDT — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Byla T-506/09: 2010 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Carlyl prieš VRDT — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Byla T-49/10: 2010 m. rugpjūčio 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Footwear prieš VRDT — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Tarnautojų teismas

2010/C 288/24

Byla F-27/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Hanschmann prieš Europos policijos biurą (Europolas) (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymo principas)

67

2010/C 288/25

Byla F-28/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Kipp prieš Europos policijos biurą (Europolas) (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo personalo tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą užtikrinimo principas)

67

2010/C 288/26

Byla F-34/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Sluiter prieš Europos policijos biurą (Europol) (Viešoji tarnyba — Europol darbuotojai — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europol darbuotojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymo principas)

68

2010/C 288/27

Byla F-35/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Visser-Fornt Raya prieš Europos policijos biurą (Europolą) (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Sutarties neatnaujinimas — Neterminuota sutartis — Europolo pareiginių nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą užtikrinimo principas)

68

2010/C 288/28

Byla F-36/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Armitage-Wilson prieš Europos policijos biurą (Europolas) (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo darbuotojų personalo nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą užtikrinimo principas)

69

2010/C 288/29

Byla F-37/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Doyle prieš Europos policijos biurą (Europolą) (Viešoji tarnyba — Europolo personalo nariai — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymo principas)

69

2010/C 288/30

Byla F-38/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Martin prieš Europos policijos biurą (Europol) (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo darbuotojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą užtikrinimo principas)

70

2010/C 288/31

Byla F-39/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Goddijn prieš Europos policijos biurą (Europol) (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo darbuotojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymo principas)

70

2010/C 288/32

Byla F-41/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Roumimper prieš Europos policijos biurą (Europolą) (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Darbo sutarties neatnaujinimas — Neterminuota darbo sutartis — Europolo tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymas)

71

2010/C 288/33

Byla F-42/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Esneau-Kappé prieš Europos policijos biurą (Europolas) (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymo principas)

71

2010/C 288/34

Byla F-44/09: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Knöll prieš Europos policijos biurą (Europolas) (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Sutarties nepratęsimas — Neterminuota sutartis — Europolo darbuotojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis — Teisės į gynybą paisymo principas)

72

2010/C 288/35

Byla F-91/09 R: 2010 m. liepos 9 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pagrįstas terminas reikalavimui dėl žalos atlyginimo pateikti — Vėlavimas)

72

2010/C 288/36

Byla F-103/09: 2010 m. liepos 13 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos nutartis byloje Allen ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Darbuotojai, įdarbinti vykdant JET projektą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Protingas terminas — Vėlavimas)

72

2010/C 288/37

Byla F-11/10 R: 2010 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Palou Martínez prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Akivaizdus nepriimtinumas — Vėlavimas — Ikiteisminės procedūros pažeidimas — Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas)

73

2010/C 288/38

Byla F-65/10: 2010 m. rugpjūčio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Mata Blanco prieš Komisiją

73

2010/C 288/39

Byla F-66/10: 2010 m. rugpjūčio 17 d. pareikštas ieškinys byloje De Britto Patricio-Dias prieš Komisiją

74

2010/C 288/40

Byla F-67/10: 2010 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

74

2010/C 288/41

Byla F-68/10: 2010 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Behnke prieš Komisiją

74

2010/C 288/42

Byla F-69/10: 2010 m. rugpjūčio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

75

2010/C 288/43

Byla F-70/10: 2010 m. rugpjūčio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Hidalgo prieš Europos Parlamentą

75

2010/C 288/44

Byla F-30/06: 2010 m. birželio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Hanot prieš Komisiją

76

2010/C 288/45

Byla F-86/06: 2010 m. liepos 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Vereecken prieš Komisiją

76

2010/C 288/46

Byla F-26/07: 2010 m. liepos 9 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Potoms ir Scillia prieš Parlamentą

76

2010/C 288/47

Byla F-29/07: 2010 m. liepos 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Quadu prieš Parlamentą

76


LT

 

Top