Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kompiuterizuotos lėktuvų bilietų rezervavimo sistemos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kompiuterizuotos lėktuvų bilietų rezervavimo sistemos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 80/2009 dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomas suderintas elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis (KRS) kodeksas siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vartotojų teisių apsaugą.
 • Jis taikomas oro transportui (taip pat geležinkelių transportui, kai jis derinamas su skrydžiu).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Sistemos tiekėjai* negali:
  • į sutartį su vežėjais arba savo abonentais įtraukti nesąžiningų arba nepagrįstų sąlygų;
  • neleisti vežėjui naudotis kitomis rezervavimo sistemomis, pvz., savo interneto užsakymo sistema ir skambučių centrais;
  • vienam ar daugiau savo dalyvaujančių vežėjų siūlyti specialios duomenų įrašymo arba apdorojimo tvarkos.
 • Sistemos tiekėjai privalo:
  • įrašyti ir tvarkyti vežėjų pateiktus duomenis vienodai atidžiai ir per tą patį laiką;
  • viešai skelbti apie oro vežėjo įmonės tiesioginį ar netiesioginį sistemos tiekėjo valdomo kapitalo dydį arba apie sistemos tiekėjo tiesioginį ar netiesioginį oro vežėjo valdomo kapitalo dydį;
  • kiekvienai atskirai savo KRS operacijai suteikti pagrindinį ekraną;
  • ekrane aiškiai nurodyti vežėjus, kuriems uždrausta vykdyti skrydžius ES teritorijoje;
  • asmens duomenis tvarkyti tik tiems tikslams (rezervacijos atlikimui ir bilieto įsigijimui), kuriems jie buvo pateikti;
  • kas ketverius metus pateikti nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie nuosavybės santykius ir valdymo modelį.
 • Sistemos tiekėjai gali skelbti rinkodaros, užsakymo ir pardavimo duomenis nediskriminuojant nė vieno dalyvaujančio vežėjo ir neidentifikuojant vartotojo.
 • Jei sistemos tiekėjai ES nepriklausančioje šalyje diskriminuoja ES vežėjus, Europos Komisija gali reikalauti, kad ES veiklą vykdantys tiekėjai taip pat elgtųsi su tos šalies vežėjais.
 • Komisija gali įmonėms skirti baudas, neviršijančias 10 procentų bendros apyvartos praėjusiais metais, jei įmonės tyčia ar dėl neatsargumo pažeidžia šį reglamentą.

2009 m. Komisija priėmė aiškinamąjį raštą, kuriame paaiškinama ką reiškia „pagrindinis vežėjas“, o tai gali turėti lemiamą įtaką sistemos tiekėjo veiklai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. kovo 29 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Oro transportas – Skirstymo tinklai – KRS“.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Sistemos tiekėjas – bet kuri įmonė ir jos filialai, atsakingi už KRS veikimą ar KRS paslaugų rinkodarą.

DOKUMENTAS

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 80/2009 dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89 (OL L 35, 2009 2 4, p. 47–55)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 80/2009 dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89 vartojamo termino „pagrindinis vežėjas“ apibrėžties aiškinamasis raštas Nr. 2299/89 (OL C 53, 2009 3 6, p. 4–6)

paskutinis atnaujinimas 21.04.2016

Top