Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi vienodi saugos standartai, skirti apsaugoti žmonių gyvybes ir nuosavybę keleiviniuose laivuose ir greitaeigiuose keleiviniuose laivuose, kaip antai laivuose su povandeniniais sparnais, naudojamuose plaukiant ES vidaus maršrutais, t. y. tarp tos pačios ES šalies uostų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teisės aktas skirtas keleiviniams laivams, pagamintiems iš plieno arba kitos lygiavertės medžiagos, ir greitaeigiams keleiviniams laivams.

Keleiviniai laivai skirstomi į keturias klases (A, B, C, D), atsižvelgiant į jūrų zonas, kuriose jie plaukioja.

ES šalys skelbia jūrų zonų ir atitinkamų laivų klasių sąrašą, įskaitant apribotus laikotarpius, viešai prieinamoje duomenų bazėje.

Teisės aktu išdėstomi saugos priemonių išsamūs techniniai reikalavimai, kurių laivai turi laikytis, susiję su:

konstrukcija,

stabilumu,

mechanizmais,

elektronika,

apsauga nuo gaisro ir gelbėjimu.

Nacionalinės institucijos gali reikalauti papildomų saugos reikalavimų, jei manoma, kad tai būtina dėl konkrečių vietinių sąlygų.

Kiekvienas ES šalyje registruotas keleivinis laivas yra tikrinamas prieš pradedant jį naudoti ir vėliau bent kartą per metus.

Visiems keleiviniams laivams, kurie atitinka saugos standartus, suteikiamas keleivinio laivo saugos sertifikatas.

Nacionalinės institucijos privalo taikyti sankcijas, kurios būtų „veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios“, už bet kokius saugos standartų pažeidimus.

Teisės aktas netaikomas kai kuriems laivų tipams, kaip antai:

karo laivams,

paprastiems mediniams laivams,

originaliems istoriniams keleiviniams laivams arba jų kopijoms,

jachtoms, skirtoms mažiau kaip 12 keleivių, arba

vien uostuose naudojamiems laivams.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2009 m. liepos 15 d.

KONTEKSTAS

Laivai, naudojami plaukiant ES vidaus maršrutais, privalo atitikti pagrindinius saugos reikalavimus, kad būtų apsaugotos jų keleivių ir įgulos gyvybės. Šie reikalavimai buvo labai sugriežtinti po to, kai 1994 m. Baltijos jūroje nuskendo keltas „Estonia“.

Direktyva 2009/45/EB yra išsamiausias ES teisės aktas keleivinių laivų saugos srityje. Direktyva papildoma specialiomis ES taisyklėmis dėl ro-ro keleivinių laivų bei greitaeigių keleivinių laivų ir laive esančių asmenų registracijos.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (Nauja redakcija)

Paskesni Direktyvos 2009/45/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos (OL L 188, 1998 7 2, p. 35–39). Žr. konsoliduotą versiją.

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/35/EB dėl privalomų patikrinimų sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą (OL L 138, 1999 6 1, p. 1–19). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 16.11.2015

Top