Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skiepijimas nuo sezoninio gripo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skiepijimas nuo sezoninio gripo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Rekomendacija 2009/1019/ES dėl skiepijimo nuo gripo

KOKS ŠIOS REKOMENDACIJOS TIKSLAS?

Šia rekomendacija siekiama skatinti Europos Sąjungos (ES) šalis imtis kovos su sezoniniu gripu priemonių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Problemos

 • Gripas – užkrečiama virusinė kvėpavimo takų infekcija, žiemos mėnesiais tampanti epidemija. Jis gali sukelti sunkias komplikacijas, netgi mirtį.
 • Esant lengvam sezoniniam gripui, mirčių skaičius siekia vidutiniškai aštuonis atvejus 100 000 gyventojų. Tačiau tais metais, kai pasireiškia sunkesnė ligos forma, šis skaičius gali išaugti iki 44.
 • Kilus gripo epidemijai, ligoninės ir medicinos paslaugas teikiančios įmonės gali būti perpildytos. Tai padidina tiesiogines išlaidas (dėl medicininių ir nemedicininių išteklių naudojimo) bei netiesiogines išlaidas (dėl produktyvumo sumažėjimo ir neatvykimo į darbą).

Skiepijimo veiksmingumas

 • Skiepijimas gali padėti sumažinti sezoninio gripo mastą. Rizikos grupėms priklausantys asmenys privalo būti skiepijami nuo gripo. Be to, siekiant užtikrinti veiksmingą skiepijimo mastą, negalima neįvertinti logistikos aspektų, kaip antai vakcinų pristatymo ir administravimo.
 • Siekiant išvengti, kad naujas gripo viruso štamas netaptų pandemija, kaip įvyko 1918 m., 1957 m. ir 1968 m., svarbu veikti ES lygmeniu.

Nacionaliniai planai ir strategijos

 • Šia rekomendacija ES šalys raginamos priimti nacionalinį planą arba strategiją dėl skiepijimo masto.
 • Buvo siekiama iki 2014–2015 m. žiemos paskiepyti 75 % rizikos grupėms priklausančių asmenų. Šios grupės apibrėžimas pateiktas gairėse, kurias paskelbė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC).
 • ES šalys raginamos savanoriškai teikti ataskaitas Europos Komisijai dėl šios rekomendacijos įgyvendinimo ir ypač dėl pasiekto rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimo masto.
 • Turi būti vykdomos informavimo kampanijos, skirtos sveikatos priežiūros specialistams ir rizikos grupėms priklausantiems asmenims bei jų šeimoms.
 • Komisija kviečiama reguliariai teikti ataskaitas Tarybai dėl šios rekomendacijos įgyvendinimo, remiantis iš ES šalių gaunama informacija.

Vertinimas

 • 2015 m. ECDC paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad visoms ES šalims gali tekti persvarstyti taikomą metodą, siekiant surinkti daugiau išsamios ir tikslios informacijos apie tikslinių gyventojų grupių skiepijimo nuo sezoninio gripo mastą.
 • ES šalys, kurios nestebi vyresnio amžiaus asmenų grupių skiepijimo masto, raginamos įvesti stebėjimo sistemas, kad visuomenės sveikatos organizacijos galėtų matyti savo pažangą ir nustatyti kliūtis, trukdančias siekti nacionalinių ir ES tikslų.
 • Ataskaitoje pažymima, kad daugiau šalių pateikė informaciją apie tokių grupių, kaip antai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ir nėščių moterų, skiepijimo mastą ir siūlomos rekomendacijos kaip pasiekti didesnių skiepijimo rodiklių ir pagerinti stebėjimą.
 • 2015 m. Komisija šia tema organizavo aukšto lygio posėdį, kurio metu buvo akcentuota auganti ligos prevencijos svarba sveikatos priežiūros išlaidų srityje.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos rekomendacija 2009/1019/ES dėl skiepijimo nuo sezoninio gripo (OL L 348, 2009 12 29, p. 71–72)

paskutinis atnaujinimas 30.01.2017

Top