Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eCall sistema siekia pagreitinti pagalbos tarnybų reagavimą įvykus eismo nelaimėms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

eCall sistema siekia pagreitinti pagalbos tarnybų reagavimą įvykus eismo nelaimėms

eCall sistema yra automatiškai aktyvuojama vos tik transporto priemonių, kuriose ši sistema įrengta, jutikliai nustato rimtą avariją. Avarijos duomenys yra perduodami pagalbos tarnyboms, kad jos galėtų greičiau suteikti pagalbą transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams.

DOKUMENTAS

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos.

SANTRAUKA

eCall tikslas - užtikrinti greitą pagalbą transporto priemonės, kuri pateko į rimtą eismo įvykį bet kur Europos Sąjungoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje, vairuotojui ir keleiviams.

eCall sistema yra automatiškai aktyvuojama vos tik transporto priemonių, kuriose ši sistema įrengta, jutikliai nustato rimtą avariją. Aktyvuota sistema surenka Europos pagalbos telefono numerį 112, nustato telefono ryšį su atitinkamu pagalbos skambučių centru ir išsiunčia pagalbos tarnyboms informaciją apie eismo įvykį, įskaitant jo laiką, transporto priemonės tikslią vietą ir kelionės kryptį (tai ypač svarbu greitkeliuose ir tuneliuose). eCall sistema taip pat gali būti aktyvuota rankiniu būdu, nuspaudus automobilyje esantį mygtuką, pavyzdžiui, tapus rimto eismo įvykio liudininku. Tai leis pagalbos tarnyboms iš karto sužinoti apie įvykusį eismo įvykį ir jo tikslią vietą.

Per eCall sistemą gauti duomenys padės pagalbos tarnyboms greičiau suteikti pagalbą transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams, taip išgelbėjant gyvybes ir greitai gydant sužalojimus. Remiantis skaičiavimais, eCall galėtų pagreitinti reagavimą į nelaimę 40 % miestuose ir 50 % kaimo vietovėse, taip išgelbstint iki 2,5 tūkst. gyvybių per metus.

eCall ne tik padės užtikrinti saugą keliuose, bet ir turės reikšmingą poveikį mažinant eismo įvykių sukeliamas spūstis ir antrinių avarijų, įvykstančių dėl neapsaugotų eismo įvykių vietų, skaičių. Taip pat tikimasi, kad transporto priemonėse įmontuota eCall įranga galėtų būti naudojama kitoms papildomoms nelaimių ir (arba) pridėtinės vertės turinčioms paslaugoms, grindžiamoms šia numerio 112 įranga arba sąveikioms su ja.

Vienas iš 2010 m. liepos 7 d. direktyvos 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos šešių prioritetinių veiksmų yra nustatyti privalomas specifikacijas (6 str.) ir priemones sąveikiai visos Europos eCall sistemai įdiegti suderintu būdu (3 str. d punktas).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2010/40/ES

2010 08 26

2012 02 27

OL L 207, 2010 08 06

Deleguotieji dokumentai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 305/2013

2013 04 23

2013 04 23Nuostatos dėl informavimo paslaugos jau perkeltos šio Reglamento įsigaliojimo dieną: 2014 04 23

OL L 91, 2013 04 03

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema eCall, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB. [COM(2013) 316 final, 2013 6 13 - neskelbta Oficialiajame leidinyje]

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos eCall diegimo. [COM(2013) 315 galutinis, 2013 6 13 ]

2013 m. birželio mėn. Europos Komisija priėmė du pasiūlymus, kuriais užtikrinama, kad iki 2015 m. spalio mėn. automobiliai automatiškai skambintų pagalbos tarnyboms įvykus rimtai avarijai. Teisės akto projektas užtikrins, kad nuo 2015 m. spalio mėn. visuose lengvuosiuose automobiliuose ir mažos keliamosios galios krovininėse transporto priemonėse būtų įrengta pagalbos iškvietos 112 eCall sistema bei būtų sukurta tinkamam e. skambučių priėmimui ir tvarkymui reagavimo į pagalbos skambučius centruose reikalinga infrastruktūra, užtikrinanti eCall paslaugų visoje ES suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą.

Tarybai ir Parlamentui patvirtinus šiuos pasiūlymus, Komisija sieks, kad iki 2015 m. visoje ES (taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje) būtų teikiamos pagalbos iškvietos sistemos eCall paslaugos.

Paskutinį kartą atnaujinta: 24.01.2014

Top