Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Su IRT susijusios rekomendacijos siekiant padėti ES pereiti prie efektyvesnio energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Su IRT susijusios rekomendacijos siekiant padėti ES pereiti prie efektyvesnio energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos

Europos Komisija sudarė rekomendacijų rinkinį, skirtų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pramonei ir ES valstybėms narėms, siekiant padėti ES pereiti prie efektyvesnio energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 9 d. Komisijos rekomendacija dėl informacinių ir ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos (2013/105/EB).

SANTRAUKA

Europos Komisija pristatė du rekomendacijų rinkinius, vieną IRT sektoriui, kitą - ES valstybėms narėms, siekiant padėti ES pereiti prie efektyvesnio energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos.

Rekomendacijos IRT sektoriui

Bendrasis IRT sektoriaus tikslas yra pademonstruoti išmatuojamą ir patikrinamą energijos vartojimo intensyvumo ir išmetamo anglies dioksido kiekio sumažėjimą visose IRT įrangos ir dalių gamybos, transporto ir pardavimų procesuose.

Vienas iš rekomendacijų IRT sektoriui pavyzdžių yra identifikuoti IRT sprendimus, skirtus naujų ir esamų pastatų, taip pat statybos ir renovavimo praktikos aplinkosauginiam veiksmingumui pagerinti.

Kitas pavyzdys yra identifikuoti IRT sprendimus kartu su transporto ir logistikos sektoriumi, siekiant pagerinti šių paslaugų aplinkosauginį ir energetinį veiksmingumą.

Komisija taip pat kvietė IRT sektorių iki 2020 m. susitarti dėl bendrųjų metodų energijos suvartojimui ir išmetamam anglies dioksido kiekiui matuoti.

Rekomendacijos ES valstybės narėms

Šalia kitų dalykų Komisija paprašė ES valstybių narių efektyvesnio energijos vartojimo pagerinimui pasitelkti IRT pagrįstus sprendimus.

Pažangusis matavimas

Pažangiojo elektros energijos tinklo ir pažangiojo matavimo sistemos gali pagerinti gamybos efektyvumą ir kontrolę, taip pat energijos paskirstymą ir suvartojimą. ES valstybės narės iki 2010 m. pabaigos turėjo nutarti dėl bendrųjų pažangiojo matavimo specifikacijų, kad vartotojams būtų teikiama geresnė informacija ir pagalba kontroliuojant energijos vartojimą. Pavyzdžiui, įrengus pažangųjį matavimą vartotojų namuose, energijos suvartojimas jiems sumažėtų bent 10 procentų. 2012 m. Komisija pateikė pažangiojo elektros energijos tinklo ir pažangiojo matavimo projektų Europoje sąrašą. Tai apima 281 pažangiojo elektros energijos tinklo projektą ir apie 90 bandomųjų ir pritaikymo atvejų 30 Europos šalių.

IRT naudojimas energijos simuliacijai ir modeliavimui

ES valstybių narių viešojo administravimo institucijos nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyse yra raginamos geriau išnaudoti IRT priemones energijos simuliacijai ir modeliavimui, įskaitant profesionalų mokymus statybos, transporto ir logistikos sektoriuose.

Kitas pasiūlymas ES valstybėms narėms yra didinti efektyvesnio energijos vartojimo technologijų teikimą, kaip viešųjų pirkimų programų dalį.

Kontekstas

2008 m. Sąjunga patvirtinto įsipareigojimą iki 2020 m. sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį 20 %. Ekonomikos ir finansų krizė sustiprino ketinimą siekti šių tikslų ir ilgalaikėje perspektyvoje sukurti tvaresnę ekonomiką.

IRT tenka labai svarbus vaidmuo siekiant šių tikslų, kadangi jos siejamos su faktiškai visomis ekonomikos dalimis ir gali prisidėti prie našumo padidinimo daugiau nei 40 procentų.

NUORODOS

Aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Komisijos rekomendacija 2013/105/EB

-

-

OL L 51, 2013 2 23

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl informacinių ir ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos (COM(2009) 111 galutinis, 2009 3 12 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 05.02.2014

Top