Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugus pieno ir pieno gaminių importas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugus pieno ir pieno gaminių importas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010 dėl gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygų, taikomų įvežant į ES žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Jis saugo gyvūnų sveikatą ES ir užtikrina, kad įvežamas pienas ir pieno gaminiai atitiktų tam tikras esmines gyvūnų sveikatos sąlygas.

Šiuo reglamentu nustatomos visuomenės sveikatos ir gyvūnų sveikatos sąlygos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimai įvežant žalią pieną ir pieno gaminius į ES, įskaitant terminį jų apdorojimą.

Jame nurodytas trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama įvežti pieną ir pieno gaminius, sąrašas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pieną ir pieno gaminius galima įvežti į ES iš nurodytų šalių, tačiau jie turi būti skirtingai termiškai apdoroti, priklausomai nuo to, kokia gyvūnų sveikata yra kilmės šalyje.

Trečiųjų šalių, iš kurių galima įvežti pieną ir pieno gaminius, sąrašas yra pateiktas reglamento I priede.

Iš šio priedo A skiltyje išvardytų šalių žalią pieną ir pieno gaminius galima įvežti be terminio apdorojimo.

Karvių, avių, ožkų ir buivolių žalias pienas iš šalių, išvardytų priedo B ir C skiltyse, turi būti pasterizuotas arba apdorotas trumpalaikiu pasterizavimu esant aukštai temperatūrai (HTST) ar ultraaukštai temperatūrai (UHT), priklausomai nuo to, kurioje skiltyje (B arba C) ši šalis įrašyta.

Kitų gyvūnų, išskyrus karves, avis, ožkas ir buivoles, pienas ir pieno gaminiai turi būti pasterizuoti arba apdoroti UHT.

Pieno ir pieno gaminių kilmės vieta negali būti šalis ar jos dalis, kurioje yra pavojus užsikrėsti snukio ir nagų liga.

Šis reikalavimas netaikomas priedo A skiltyje išvardytoms šalims. Pienas ir pieno gaminiai privalo būti termiškai apdoroti, jei jie yra iš šalių ar jų dalių, kuriose per paskutinius 12 mėnesių buvo snukio ir nagų ligų protrūkis arba kuriose per šį laikotarpį buvo vakcinuota nuo šios ligos.

Šios prekės įvežamos pateikus veterinarijos gydytojo pasirašytą veterinarijos sertifikatą. Gyvūnų, kurių pieną ir pieno gaminius galima įvežti, sveikatos sąlygas nustato Direktyva 2002/99/EB.

Žalio pieno ir pieno gaminių siuntos gali būti vežamos tranzitu per ES į trečiąją šalį pagal šį reglamentą, jei tenkinamos šios sąlygos:

siuntos vežamos iš trečiosios šalies, iš kurios leidžiama įvežti pieną ir pieno gaminius, ir tenkina jiems taikytinas terminio apdorojimo sąlygas pagal kilmės šalies kategorijas (A arba B skiltis);

siuntos tenkina specialias gyvūnų sveikatos sąlygas pagal sertifikavimo taisykles ir yra pateikiamas veterinarijos sertifikatas;

siuntos patvirtintos kaip tinkamos vežti tranzitu, taip pat sandėliuoti, atlikus veterinarinę patikrą pasienio kontrolės poste.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2010 m. liepos 30 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis apie pieno ir pieno gaminių, skirtų vartoti žmonėms, įvežimą

DOKUMENTAS

2010 m. liepos 2 d.Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno produktus, skirtus vartoti žmonėms (OL L 175, 2010 7 10, p. 1–24)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 605/2010 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. gruodžio 16 d.Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (OL L 18, 2003 1 23, p. 11–20). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.11.2015

Top