Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regeneruotos celiuliozės plėvelė, skirta liestis su maisto produktais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regeneruotos celiuliozės plėvelė, skirta liestis su maisto produktais

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2007/42/EB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.

Ja apibrėžiama regeneruota celiuliozės plėvelė*.

Taip pat pateikiamas medžiagų, kurias leidžiama naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelės gamyboje, sąrašas ir kiekiai, kurių negalima viršyti siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma regeneruotos celiuliozės plėvelei, kuri pati yra gatavas gaminys arba yra gatavo gaminio, kurio sudėtyje yra kitų medžiagų, dalis ir yra skirta liestis su maisto produktais.

Ji taikoma šioms rūšims:

1.

nedengtai regeneruotos celiuliozės plėvelei;

2.

dengtai regeneruotos celiuliozės plėvelei, kurios apvalkalas yra iš celiuliozės; arba

3.

dengtai regeneruotos celiuliozės plėvelei, kurios apvalkalas yra iš plastikų.

Direktyva netaikoma regeneruotos celiuliozės sintetiniams apvalkalams.

Leidžiamų medžiagų sąrašas

Direktyvos II priede pateikiamas medžiagų, kurias leidžiama naudoti gaminant regeneruotos celiuliozės plėvelę, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos.

Gaminant regeneruotos celiuliozės plėvelę, kuri yra nedengta arba dengta plastiku, galima naudoti kitas medžiagas, nei nurodyta II priede, jei šios medžiagos naudojamos kaip dažomosios arba sulipimo medžiagos ir nenustatyta, kad jos migruoja į maisto produktus arba ant jų.

Regeneruotos celiuliozės plėvelė, kuri yra dengta plastiku, turi atitikti Reglamentą (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais.

Regeneruotos celiuliozės plėvelės paviršius su spaudais ir tekstu neturi liestis su maisto produktais.

Prekyba ir ženklinimas

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1935/2004, prekybos etape prie medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, kuri skirta liestis su maisto produktais, turi būti pridėta raštiška deklaracija. Šis reikalavimas netaikomas medžiagoms ir gaminiams, kurie dėl savo pobūdžio yra aiškiai skirti liestis su maisto produktais.

Kai nurodomos specialios naudojimo sąlygos, medžiagos ir gaminiai, pagaminti naudojant regeneruotos celiuliozės plėvelę, turi būti atitinkamai paženklinti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2007 m. liepos 20 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Regeneruotos celiuliozės plėvelė – plona lakštinė medžiaga, gauta iš išgrynintos celiuliozės, pagamintos iš neperdirbtos medienos ar medvilnės. Regeneruotos celiuliozės plėvelė gali būti padengta iš vienos arba iš abiejų pusių.

DOKUMENTAS

2007 m. birželio 29 d. Komisijos direktyva 2007/42/EB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais (OL L 172, 2007 6 30, p. 71–82)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4–17). Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1–89). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 02.12.2015

Top