Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maisto produktų kvapiosios medžiagos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maisto produktų kvapiosios medžiagos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų naudojimo maisto produktuose ir ant jų

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Nustatomi bendri kvapiųjų medžiagų* saugaus naudojimo maisto produktuose reikalavimai.

Priede pateikiamas patvirtintų medžiagų sąrašas.

Nustatomi ženklinimo reikalavimai, kurių reikia laikytis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Remiantis turimais moksliniais įrodymais, kvapiosios medžiagos negali kelti pavojaus vartotojams ar jų klaidinti.

2012 m. spalio 1 d. ES patvirtino patvirtintų kvapiųjų medžiagų sąrašą. Tik jame esančios kvapiosios medžiagos gali būti parduodamas ES. Sąrašas yra periodiškai atnaujinamas.

Reglamente išvardijamos medžiagos, kurių negalima dėti į maistą, kaip antai cianido rūgštis.

Tam tikroms medžiagoms, pavyzdžiui, ekstragoliui, kurių natūraliai yra įvairiuose produktuose (alkoholiniuose ir nealkoholiniuose gėrimuose, kratomojoje gumoje, sriuboje ir žuvyje) esančiose kvapiosiose medžiagose, nustatyti didžiausi leistini kiekiai.

Kvapiosios medžiagos, kuriomis įmonės prekiauja tarpusavyje arba kurias parduoda plačiajai visuomenei, turi atitikti specialias ženklinimo taisykles. Pavyzdžiui, ant jų pakuotės ar talpyklos turi būti užrašas „maisto produktams“ arba „ribotai naudoti maisto produktuose“ .

Kvapiąją medžiagą apibūdinantis terminas „natūralus“ gali būti vartojamas tik medžiagoms, gautoms iš gyvūninės ar augalinės kilmės medžiagų.

Europos Komisija gali pareikalauti, kad kvapiųjų medžiagų gamintojai arba naudotojai informuotų ją, kiek tokių medžiagų jie panaudojo per 12 mėnesių laikotarpį.

Teisės aktas nėra taikomas kvapiosioms medžiagoms, kurių skonis yra tik saldus (pvz., cukrui), sūrus (pvz., druskai) arba rūgštus, taip pat neapdorotiems maisto produktams ir mišiniams, kaip antai šviežių, džiovintų ar šaldytų prieskonių ir (arba) prieskoninių augalų mišiniams, arbatos mišiniams ir užpilų mišiniams.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d.

KONTEKSTAS

Kvapiosios medžiagos (Europos maisto saugos tarnyba)

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Kvapiosios medžiagos – medžiagos, kurios naudojamos tam, kad pagerintų arba pakeistų maisto kvapą ir skonį. Bendrosios ES taisyklės ir standartai užtikrina, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir galėtų būti naudojamos bet kurioje ES šalyje.

DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL L 354, 2008 12 31, p. 34–50)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 priedų daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2015

Top