Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugūs maisto priedai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugūs maisto priedai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu pakeičiami ankstesni Europos Sąjungos (ES) teisės aktai ir vienu teisės aktu reglamentuojami visi maisto priedų* tipai.
 • Jame pateikiami sąrašai, kuriuos sudaro:
  • patvirtintipriedai ,
  • naudojimo ir ženklinimo sąlygos.
 • Reglamentu taip pat supaprastinama leidimų suteikimo procedūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Prekiauti galima tik ESpatvirtintais priedais ir juos naudoti maisto produktuose.
 • Į ES patvirtintą sąrašą įtraukiami maisto priedai, kurie nekelia pavojaus sveikatai ir neklaidina vartotojų. Turi būti pagrįstas poreikis, kurio negalima kitaip patenkinti.
 • Maisto priedas privalo suteikti naudos vartotojams, pavyzdžiui:
  • išlaikyti maisto produkto maistingąsias savybes;
  • padėti gaminant, perdirbant, ruošiant, apdorojant, pakuojant, vežant ar laikant maisto produktus;
  • patenkinti ypatingus mitybos poreikius.
 • Specialios sąlygos yra taikomos saldikliams ir dažikliams.
 • Turi būti naudojamas mažiausias priedų kiekis, kurio reikia norint gauti pageidaujamą rezultatą. Nustatant šį kiekį reikia atsižvelgti į priimtiną paros normą ir specialių vartotojų grupių (pvz., alergiškų žmonių) poreikius.
 • Išskyrus konkrečiai nurodytus atvejus, priedus dažniausiai draudžiama naudoti:
  • neperdirbtuose maisto produktuose,
  • kūdikiams irmažiems vaikams skirtuose maisto produktuose.
 • Nesvarbu, ar priedai yra skirti pardavimui galutiniam vartotojui ar ne, jie privalo atitikti aiškaus ženklinimo reikalavimus, kaip antai turi būti pateiktas jų pavadinimas ir (arba) E numeris (pavyzdžiui, saulėlydžio geltonasis dažiklis yra E 110).
 • Šis reglamentas netaikomas toliau nurodytoms medžiagoms, išskyrus atvejus, kai jos yra naudojamos kaip maisto priedai:
  • pagalbinėms perdirbimo medžiagoms, t. y. medžiagoms, tikslingai naudojamoms apdorojant žaliavas;
  • medžiagoms, naudojamoms augalų ir augalų produktų apsaugai;
  • maistingosioms medžiagoms ir medžiagoms, dedamoms į maistą;
  • medžiagoms, naudojamoms vandeniui valyti.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugelis priedų buvo įvertinti XX a. 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose. Šiuo metu jie yra pakartotinai vertinami. Šis procesas turėtų būti baigtas 2020 m.

Po to, Europos Komisija gali pasiūlyti keisti patvirtintame sąraše esančių priedų naudojimo ar pašalinimo sąlygas.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Maisto priedai: medžiagos, naudojamos maisto produktuose dėl įvairių priežasčių, pvz., siekiant juos pasaldinti, suteikti spalvos ar pailginti galiojimo terminą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16–33)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 priedų daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 80, 2010 3 26, p. 19–27)

2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1–295).

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 19.09.2016

Top