Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos išorės veiksmų tarnyba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

EIVT yra pavaldi Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai. EIVT padeda vyriausiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus:

EIVT taip pat padeda Tarybos generaliniam sekretoriatui, Komisijai ir ES šalių diplomatinėms tarnyboms užtikrinti Europos išorės veiksmų nuoseklumą.

Galiausiai, EIVT remia Komisiją rengiant ir įgyvendinant programas ir finansines priemones, susijusias su ES išorės veiksmais.

Centrinė administracija

EIVT būstinė yra Briuselyje. EIVT vadovauja vykdomasis generalinis sekretorius, kuris yra pavaldus Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai.

EIVT centrinė administracija suskirstyta į generalinius direktoratus, kurių veikla susijusi su:

  • teminėmis ir geografinėmis veiklos sritimis, apimančiomis visas šalis ir visus pasaulio regionus;
  • administraciniu valdymu, informacinių ir ryšių sistemų saugumu, biudžeto valdymu ir žmogiškaisiais ištekliais;
  • krizių valdymu ir planavimu, Europos Sąjungos kariniu štabu ir ES žvalgybos analizės centru (EU INTCEN) (ankstesnis pavadinimas – ES situacijų centras (SITCEN), siekiant vykdyti BUSP.

Delegacijų tinklas

EIVT sudaro ES delegacijos ES nepriklausančiose šalyse ir įvairiose tarptautinėse organizacijose. Kiekvienai delegacijai vadovauja delegacijos vadovas, kuris yra pavaldus vyriausiajam įgaliotiniui ir EIVT. Delegacijos vadovas atstovauja ES atitinkamoje šalyje.

Delegacijos bendradarbiauja ir dalijasi informacija su ES šalių diplomatinėmis tarnybomis.

EIVT vykdomasis generalinis sekretorius yra atsakingas už kiekvienos delegacijos finansinį ir administracinį įvertinimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2010 m. liepos 26 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30–40)

paskutinis atnaujinimas 28.06.2016

Top