Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afrikos taikos priemonė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afrikos taikos priemonė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

AKR ir EB ministrų tarybos sprendimas Nr. 3/2003 dėl EPF išteklių naudojimo kuriant Afrikos taikos priemonę

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu nustatoma Afrikos taikos priemonės (ATP) finansavimo programa – pagrindinis ES finansavimo šaltinis, skirtas Afrikos Sąjungai (AS) ir Afrikos regioninėms ekonominėms bendrijoms (REB) siekiant taikos ir saugumo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ATP teisinis pagrindas yra Kotonu susitarimas. Ji finansuojama pasitelkiant Europos plėtros fondą (EPF).

ATP yra pagrįsta Afrikos savarankiškumo principu. ATP paramos tiesioginiai naudos gavėjai yra Afrikos Sąjunga, Afrikos regioninės ekonominės bendrijos ir regioniniai mechanizmai.

Nuo 2004 m. ATP skirtas ES finansavimas viršijo 2,2 mlrd. EUR.

 • Taikos parama
  • ATP pagrindinė misija yra taikos palaikymas ir stiprinimas.
  • ATP sėkmingai rėmė taikos palaikymo veiksmus Centrinės Afrikos Respublikoje, Sudane, Pietų Sudane, Malyje, Somalyje, Čado ežero baseine ir Komoruose.
 • Pajėgumų stiprinimas
  • Nuo 2007 m. pajėgumų stiprinimas yra svarbi ATP sudedamoji dalis. Ja siekiama stiprinti AS ir REB / RM pajėgumus bei veiksmingumą planuojant ir įgyvendinant taikos palaikymo veiksmus.
  • Ilgalaikis tikslas – sudaryti galimybę Afrikos institucijoms pačioms užtikrinti taiką ir saugumą.
 • Išankstiniai veiksmai
  • Išankstinių veiksmų mechanizmas padeda spręsti neatidėliotinus poreikius finansuojant pirmuosius krizių prevencijos, valdymo ir sprendimo etapus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2003 m. gruodžio 11 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. gruodžio 11 d. AKR ir EB ministrų tarybos sprendimas Nr. 3/2003 dėl 9-ojo EPF ilgalaikės plėtros paketo rezervo panaudojimo kuriant Afrikos taikos priemonę (OL L 345, 2003 12 31, p. 108–111)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 617/2007 dėl 10-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo pagal AKR ir EB partnerystės susitarimą (OL L 152, 2007 6 13, p. 1–13)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 617/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2007/461/EB: 2007 m. gegužės 25 d. AKR ir EB ministrų tarybos sprendimas Nr. 2/2007, leidžiantis daryti papildomus dvišalius įnašus, kuriuos tvarkytų Komisija ir kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus (OL L 175, 2007 7 5, p. 35)

2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo (OL L 58, 2015 3 3, p. 1–16)

paskutinis atnaujinimas 07.12.2016

Top