Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptautinė pagalba įsiskolinusioms neturtingoms šalims

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Tarptautinė pagalba įsiskolinusioms neturtingoms šalims

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos komunikatas (KOM(1999) 518 galutinis) dėl ES dalyvavimo skolų mažinimo iniciatyvoje, skirtoje labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Jame aiškinama iniciatyva, skirta labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims (vadinamosioms HIPC), kurią pristatė Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir kiti daugiašaliai, dvišaliai bei komerciniai kreditoriai, ir kurią tvirtai palaiko Europos Sąjunga (ES).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • HIPC iniciatyvos tikslas yra pristatyti visapusišką požiūrį į skolų sumažinimą.
 • Vadovaujantis šia iniciatyva įdiegiama sistema, pagal kurią neturtingos šalys gali kreiptis dėl skolų sumažinimo. Ji skirta toms šalims, kurios negali pasiekti darnios skolų naštos taikydamos vien įprastus skolų atidėjimo ar jų sumažinimo mechanizmus.
 • Šalys, siekiančios sumažinti skolas pagal minėtą sistemą, dalyvauja dviejų etapų procese.
 • Norėdamos patekti į pirmąjį skolų sumažinimo etapą, šalys privalo:
  • normalizuoti savo santykius su daugiašaliais bankais* ir pasiekti susitarimą dėl galimų pradelstųjų skolų;
  • priimti reguliavimo bei reformų programas, remiamas TVF ir Pasaulio banko, ir numatyti patikimus jų įgyvendinimo veiksmus;
  • priimti skurdo mažinimo strategiją.
 • Tai padarius, likusi skola yra analizuojama siekiant nustatyti, ar šalies išorės skolų įsipareigojimai yra tvarūs ir ar šalis atitinka reikalavimus dėl pagalbos pagal HIPC iniciatyvą skyrimo. Tai vadinama „apsisprendimo tašku“.
 • Pirmojo etapo metu šalys pareiškėjos atitinka reikalavimus ir gali naudotis „įprastu“ skolos sumažinimu, dėl kurio susitarė Paryžiaus klubas*.
 • Šalis, norinti pasiekti „apsisprendimo tašką“ antrajame etape ir pasinaudoti visa teikiama pagalba, privalo:
  • numatyti tolesnius veiklos efektyvumo veiksmus;
  • įgyvendinti pagrindines sutartas struktūrines politikos reformas;
  • išsaugoti finansinį stabilumą;
  • priimti ir mažiausiai vienerius metus įgyvendinti nurodytą skurdo mažinimo strategiją.
 • Konkretus šių dviejų etapų baigimo tvarkaraštis nėra nustatytas.
 • 2005 m. HIPC iniciatyva buvo papildyta Daugiašale atleidimo nuo skolų priemone. Ja siekiama šalims, baigusioms HIPC iniciatyvos procesą, visiškai atšaukti reikalavimus atitinkančius įsiskolinimus TVF, Pasaulio bankui ir Afrikos plėtros fondui. 2007 m. Amerikos valstybių plėtros bankas taip pat patvirtino papildomą skolų sumažinimą Vakarų pusrutulio HIPC šalims.
 • Iki 2016 m. spalio skolų sumažinimo dokumentų rinkiniai pagal HIPC iniciatyvą buvo patvirtinti 36 šalims, iš kurių 30 yra Afrikoje, pagal kuriuos skolos mažinamos 76 mlrd. JAV dolerių. Šiuo metu reikalavimus atitinka dar trys šalys, kurioms bus taikoma HIPC iniciatyva.

KONTEKSTAS

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Daugiašaliai bankai: Pasaulio bankas, TVF ir regioninės finansų institucijos, visų pirma Afrikos plėtros bankas.

Paryžiaus klubas: neformali šalių kreditorių grupė, mažinanti besivystančių šalių skolas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Bendrijos dalyvavimo skolų mažinimo iniciatyvoje, skirtoje labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims (HIPC) KOM(1999) 518 galutinis, 1999 10 26)

paskutinis atnaujinimas 07.12.2016

Top