Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kotonu susitarimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kotonu susitarimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Partnerystės susitarimas 2000/483/EB tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir ES

KOKS ŠIO PARTNERYSTĖS SUSITARIMO TIKSLAS?

 • Kotonu susitarimas yra Europos Sąjungos (ES), ES šalių ir 79 šalių trijuose žemynuose Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno (AKR) regione pagrindas.
 • Juo siekiama mažinti ir panaikinti skurdą, remti šalių partnerių ekonominę, kultūrinę bei socialinę plėtrą ir siekti laipsniškos jų ekonomikos integracijos į pasaulio ekonomiką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Kotonu susitarimas yra glaudi partnerystė, pagrįsta tam tikrais pagrindiniais principais.
  • Susitarimo partneriai yra lygūs.
  • AKR šalys pačios nustato savo vystymosi politiką.
  • Bendradarbiauja ne tik vyriausybės, bet ir parlamentai, vietos valdžios institucijos, pilietinė visuomenė, privatusis sektorius, ekonominiai ir socialiniai partneriai.
  • Bendradarbiavimo priemonės ir prioritetai skiriasi priklausomai nuo tokių aspektų kaip šalių išsivystymo lygis.
 • Jungtinės institucijos įsteigtos tam, kad padėtų įgyvendinti Kotonu susitarimą. AKR ministrų taryba, padedama Ambasadorių komiteto, vykdo politinį dialogą, priima politikos gaires ir sprendimus, būtinus šio susitarimo įgyvendinimui. Ji pateikia metinę pažangos ataskaitą AKR ir ES Jungtinei Parlamentinei Asamblėjai. Konsultacinė institucija teikia rekomendacijas dėl susitarimo tikslų siekimo.
 • Kotonu susitarimo politinė dimensija yra svarbi ir apima:
  • išsamų politinį dialogą nacionaliniais, regioniniais ir pasauliniais klausimais;
  • žmogaus teisių ir demokratijos principų skatinimą;
  • taiką skatinančios politikos kūrimą, konfliktų prevenciją ir sprendimą;
  • migracijos ir saugumo klausimų, įskaitant kovą su terorizmu ir masinio naikinimo ginklų platinimu, sprendimą.
 • Susitarimas apima bendradarbiavimo veiklą, kuria skatinama:
  • ekonomikos plėtra, sutelkiant dėmesį į pramonės, žemės ūkio arba turizmo sektorius AKR šalyse;
  • socialinė ir žmogaus raida, siekiant geresnių sveikatos, švietimo ir maitinimo paslaugų;
  • regionų bendradarbiavimas ir integracija, siekiant skatinti ir plėsti prekybą tarp AKR šalių.
  • Šiuos veiksmus finansuoja Europos plėtros fondas.
 • Susitarimas atitinka Pasaulio prekybos organizacijos taisykles ir suteikia galimybę AKR šalims visapusiškai dalyvauti tarptautinėje prekyboje.
 • Susitarimas buvo pasirašytas 2000 m. ir galioja iki 2020 m. Paskutinį kartą jis buvo keistas 2010 m. (Sprendimu 2010/648/EB), kad partnerystė daugiau dėmesio skirtų tokiems klausimams kaip:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS?

Partnerystės susitarimas taikomas nuo 2003 m. balandžio 1 d., nes paskutinis ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentas buvo deponuotas 2003 m. vasario 27 d.

KONTEKSTAS

 • 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Benine) pasirašytas AKR šalių ir ES partnerystės susitarimas yra naujausias AKR ir ES bendradarbiavimo etapas. Kai kurioms AKR šalims bendradarbiavimas prasidėjo 1957 m. pasirašius Romos susitarimą. Jis buvo išplėstas dviem Jaundės konvencijomis ir keturiomis Lomės konvencijomis. 2016 m. buvo priimtas komunikatas dėl atnaujintos partnerystės su AKR šalimis po 2020 m.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Partnerystės susitarimas 2000/483/EB tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašytas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (OL L 317, 2000 12 15, p. 3–353)

Paskesni partnerystės susitarimo 2000/483/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Atnaujinta partnerystė su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regiono šalimis“ (JOIN(2016) 52 final, 2016 11 22)

paskutinis atnaujinimas 08.12.2016

Top