Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaikų teisės ir ginkluoti konfliktai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaikų teisės ir ginkluoti konfliktai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES gairės dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų

SANTRAUKA

KAM SKIRTOS ŠIOS GAIRĖS?

Šiomis gairėmis ES yra įpareigojama šalinti trumpalaikes, vidutinės trukmės ir ilgalaikes ginkluotų konfliktų pasekmes vaikams.

Jomis siekiama įtikinti viso pasaulio šalių vyriausybes bei organizacijas taikyti humanitarinę teisę ir gerbti žmogaus teises, kurios apsaugo vaikus nuo ginkluotų konfliktų poveikio.

Gairėmis taip pat siekiama nutraukti vaikų dalyvavimą ginkluotosiose pajėgose ir užkirsti kelią nebaudžiamumui už nusikaltimus prieš vaikus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

Remiantis UNICEF, vienas iš dešimties pasaulio vaikų gyvena nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusiose vietovėse. Tai kelia pavojų jų išlikimui, vystymuisi ir gyvenimo galimybėms. Šiai problemai spręsti yra priimta tarptautinių teisės aktų, įskaitant Vaiko teisių konvenciją, kurios Fakultatyviniu protokolu siekiama kovoti su situacijomis, kai vaikai nukenčia nuo ginkluotų konfliktų.

ES ir ES šalys siekia atsižvelgti į savo veiksmus ir juos koordinuoti su kitais organais, kaip antai JT Generalinio Sekretoriaus specialiuoju atstovu vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais ir JT Saugumo Tarybos Vaikų ir ginkluotų konfliktų darbo grupe, taip kuo labiau padidinant jų poveikį. Kiti susiję žmogaus teisių standartai ir humanitarinės teisės dokumentai, kurie taikomi ES veiksmams siekiant apsaugoti nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusius vaikus, yra išvardyti šių gairių priede.

DOKUMENTAS

ES gairių dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų atnaujinimas. 2008 m. birželio 16 d. Bendrųjų reikalų taryba

paskutinis atnaujinimas 25.09.2015

Top