Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Variklinių transporto priemonių padangų montavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Variklinių transporto priemonių padangų montavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 458/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų padangų montavimą, reikalavimų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu apibrėžiami toliau nurodytų transporto priemonių kategorijų EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų padangų montavimą, reikalavimai:
  • M: ne mažiau kaip keturis ratus turinčios variklinės transporto priemonės, suprojektuotos ir sukonstruotos vežti keleivius;
  • N: ne mažiau kaip keturis ratus turinčios variklinės transporto priemonės, skirtos ir sukonstruotos vežti krovinius;
  • O: priekabos.
 • Juo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių bendrosios saugos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Padangų montavimo reikalavimai

Remiantis reglamentu dėl variklinių transporto priemonių bendrosios saugos, padangos yra skirstomos į tris kategorijas: C1, C2 ir C3.

Visų montuojamų transporto priemonės padangų, išskyrus laikino naudojimo atsargines padangas*, struktūra turi būti vienoda.

Erdvė, kurioje sukasi ratas, turi būti tokia, kad padangos ir ratlankiai galėtų nevaržomai judėti.

Ant kiekvienos sumontuojamos transporto priemonės padangos turi būti nurodyta didžiausia apkrova, ir kiekviena padanga turi būti paženklinama greičio kategorijos simboliu. Šie aspektai turi būti suderinti su atitinkamomis transporto priemonėmis.

Jei transporto priemonė turi atsarginį ratą, jis turi būti vienos iš šių dviejų kategorijų:

 • to paties dydžio standartinis atsarginis rinkinys, kaip ir ant transporto priemonės sumontuotos padangos;
 • laikino naudojimo atsarginis rinkinys, tinkamas naudoti transporto priemonėje.

EB tipo patvirtinimo reikalavimai

Transporto priemonės gamintojas turi pateikti kompetentingai institucijai EB tipo patvirtinimo paraišką. Paraiškoje turi būti pateikta tam tikra informacija, visų pirma:

 • transporto priemonės markė ir tipas;
 • ašių ir ratų skaičius;
 • padangų pagrindinės charakteristikos.

Jei kompetentinga institucija mano, kad transporto priemonė atitinka visus reikalavimus dėl padangų montavimo, ji suteikia EB tipo patvirtinimą ir priskiria tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvą 2007/46/EB.

Reglamentu (ES) 2015/166 iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 458/2011, pritaikant jį prie technikos pažangos dėl neprivalomo atsarginio rato N1 kategorijos transporto priemonėms (t. y. kroviniams vežti skirtoms transporto priemonėms, kurių didžiausia masė neviršija 3,5 tonų).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. birželio 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Laikino naudojimo atsarginė padanga: padanga, skirta laikinai naudoti didesnio nei standartinėms ir sustiprintosioms padangoms nustatytomis pripūtimo slėgio sąlygomis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų padangų montavimą, reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 124, 2011 5 13, p. 11–20)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 458/2011 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 07.07.2016

Top