Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo

SANTRAUKA

Motorinių transporto priemonių draudimas sudaro reikšmingą Europos Sąjungoje (ES) išduodamų ne gyvybės draudimo liudijimų dalį. Šia direktyva siekiama padėti ES gyventojams, kurie pateko į eismo įvykį kitoje ES šalyje.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Remiantis šia direktyva, visų ES šalių privalomo motorinių transporto priemonių draudimo liudijimų turėtojai yra apdrausti visoje ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva:

reikalaujama, kad visos motorinės transporto priemonės ES būtų apdraustos privalomu civilinės atsakomybės draudimu*;

panaikinama draudimo pasienio kontrolė siekiant palengvinti tarptautines keliones ES viduje;

nustatomas minimalus civilinės atsakomybės draudimas ES šalyse;

nustatomi asmenys, atleisti nuo pareigos apsidrausti, ir institucijos, atsakingos už žalos atlyginimą;

nustatomas mechanizmas, kaip atlyginti žalą vietiniams asmenims, nukentėjusiems per kitos ES šalies transporto priemonių sukeltą įvykį;

reikalaujama greitai sureguliuoti žalą, atsiradusią ne nukentėjusio asmens gyvenamosios vietos ES šalyje (tokie asmenys vadinami „vizituojančiais nukentėjusiaisiais“);

draudėjams suteikiama teisė reikalauti ataskaitos apie įvykius, susijusius su jų transporto priemone bent paskutinius penkerius sutartinių santykių metus.

Direktyva netaikoma civilinės atsakomybės klausimams, susijusiems su žalos atlyginimo skyrimu. Šiuos klausimus sprendžia ES šalys arba jie yra numatyti visaverčiame draudime, kuris padengia vairuotojui padarytą fizinę žalą arba žalą transporto priemonėms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. spalio 27 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis apie motorinių transporto priemonių draudimą

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Civilinės atsakomybės draudimas - draudimas nuo žalos, nuostolių ar sužalojimų, kuriuos patiria kita šalis dėl draudėjo veiksmų.

DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/103/EB

2009 10 27

-

OL L 263, 2009 10 7, p. 11-31

paskutinis atnaujinimas 12.10.2015

Top