Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apsauga nuo apvirtimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apsauga nuo apvirtimo

Ši direktyva yra Direktyvos 77/536/EB kodifikuota redakcija ir valstybės narių įstatymų dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių patvirtinimo, suderinimo tam, kad būtų konsoliduota vidaus rinka, dalis.

DOKUMENTAS

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/57/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių konstrukcijų, saugančių apvirtimo atveju (Tekstas svarbus EEE).

SANTRAUKA

Šia direktyva nustatomi techniniai dizaino ir konstrukcijos nuostatai pagal EB tipo patvirtinimo procedūrą žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių konstrukcijų, saugančių apvirtimo atveju, atžvilgiu.

Kokioms transporto priemonėms taikoma direktyva?

Ši direktyva taikoma traktoriams, pasižymintiems tokiomis charakteristikomis:

  • kurių galinės ašies prošvaisa ne didesnė kaip 1 000 mm;
  • kurių pastovus arba reguliuojamas vienos iš varomųjų ašių tarpvėžės plotis 1 150 mm arba didesnis;
  • kuriems gali būti pritvirtintas daugtaškis sukabintuvas nuimamiems padargams ir vilkties sija;
  • kurių masė 1,5-6 tonos.

Visi traktoriai, kuriems taikoma direktyva, privalo turėti konstrukcijas, saugančias apvirtimo atveju (saugią kabiną arba rėmą). Į šias konstrukcijas įeina tos, kurios skirtos pašalinti arba sumažinti pavojus vairuotojui įprastai naudojamo traktoriaus apvirtimo atveju. Konstrukcijos turi užtikrinti, kad būtų išlaikyta pakankamo dydžio laisvoji erdvė vairuotojui, kurio judesiai ant sėdynės yra riboti, apsaugoti.

Kokios EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo sąlygos?

Traktoriaus arba saugos konstrukcijos gamintojas pateikia paraišką EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimui gauti, kad galėtų transporto priemonę pateikti į rinką. Kartu su paraiška patvirtinti EB sudėtinės dalies tipą įteikiamas saugos konstrukcijos brėžinys, nuotrauka ir aprašas.

Patvirtinta saugos konstrukcija ženklinama šiais ženklais:

  • prekės ženklas arba pavadinimas;
  • sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas.

Valstybės narės negali uždrausti pateikti į rinką transporto priemonių, kurių saugos konstrukcijos paženklintos sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu, jei saugos konstrukcijos atitinka reikiamas sąlygas.

Direktyva 77/536/EEB panaikinama Direktyva 2009/57/EB, kuri savo ruožtu panaikinama Reglamentu (ES) Nr. 167/2013, įsigaliosiančiu 2016 m. sausio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2009/57/EB

2009 10 23

-

OL L 261, 2009 10 3

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top