Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių apšvietimo ar šviesos signalo įtaisai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių apšvietimo ar šviesos signalo įtaisai

Į šią direktyvą būtina atsižvelgti derinant nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimą. Joje nustatomos taisyklės, taikomos apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimui minėtose transporto priemonėse.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (Tekstas svarbus EEE).

SANTRAUKA

Šioje direktyvoje nustatomos techninės taisyklės, taikomos apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimui transporto priemonėse. Jai taikomos Direktyvoje 2002/24/EB išdėstytos nuostatos dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo.

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma:

  • dviračiams mopedams;
  • triračiams mopedams ir lengviesiems keturračiams motociklams;
  • dviračiams motociklams;
  • motociklams su šonine priekaba;
  • triračiams motociklams.

Techniniai reikalavimai

Techniniai reikalavimai taikomi apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų skaičiui, konstrukciniams brėžiniams, geometriniam matomumui, sureguliavimui, suderinimui su kitais įtaisais ir signalinėmis lemputėmis, atsižvelgiant į transporto priemonės tipą.

Šviečiamieji žibintai turi būti teisingai sureguliuoti. Jeigu žibintai poriniai, turi būti laikomasi su simetrija ir spalva susijusių sąlygų.

Signalinės lemputės turi būti matomos vairuotojui ir atitikti šios direktyvos I priede nurodytus spalvų kodus.

ES tipo patvirtinimas

Jei įvykdyti šios direktyvos reikalavimai, ES šalys negali atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą dviratei arba triratei motorinei transporto priemonei, arba uždrausti ją įregistruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti. Jeigu šios direktyvos reikalavimų nesilaikoma, ES šalys privalo atsisakyti suteikti tipo patvirtinimą dviratei arba triratei motorinei transporto priemonei.

Direktyvą 2009/67/EB nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikina reglamentas (ES) Nr. 168/2013.

Komisijos direktyva 2013/60/ES pereinamajam laikotarpiui iki 2016 m. sausio 1 d. buvo pakeisti direktyvos 2009/67/EB I-IV priedai.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2009/67/EB

2009 9 14

-

OL L 222, 2009 8 25

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2013/60/ES

2013 12 11

2014 6 30

OL L 329, 2013 12 10

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros [Oficialusis leidinys L 60, 2013 3 2]

Paskutinį kartą atnaujinta: 19.05.2014

Top