Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos pranešimas „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ (KOM(2009) 114 galutinis)

KAM SKIRTAS ŠIS EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS?

Pranešime išdėstomos priemonės, kurios turėtų paskatinti Europos Sąjungos (ES) ekonomikos atkūrimą po 2007 m. vasarą prasidėjusios ir 2008 m. pabaigoje suintensyvėjusios finansų krizės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pranešime pristatoma plataus užmojo programa, kuria siekiama toliau nurodytų tikslų.

 • 1.

  Stabilios ir patikimos finansų sistemos atkūrimas ir išlaikymas

De Larosière grupės pristatytoje ataskaitoje (pdf) priežiūra yra įvardijama kaip stabilios finansų sistemos kertinis akmuo.

Europos Komisija ketina sukurti priežiūros sistemą, kuri leistų anksti aptikti potencialią riziką, susijusią su finansų rinkomis. Tam ji pasitelks:

 • 2.

  Saugumas taip pat turėjo tapti neatskiriama būsimų Europos reglamentų dalimi. Tam Komisija planavo priimti:

Siekdama užtikrinti, kad Europos investuotojai, vartotojai ir mažosios bei vidutinės įmonės būtų tikri dėl savo santaupų, galimybės gauti kreditą ir teisių finansinių produktų srityje, Komisija imsis veiksmų dėl:

Darbuotojų ir direktorių atlyginimas finansų sektoriuje taip pat svarstomas teisės aktų pasiūlymuose dėl atlyginimo schemų įtraukimo į rizikos priežiūros aprėptį.

Galiausiai, buvo nustatyta suderinta nuobaudų sistema, kuria siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka.

 • 3.

  Parama realiai ekonomikai

ES bendroji rinka turėtų ir toliau būti ES ekonominę ir socialinę gerovę užtikrinantis veiksnys. Šiuo tikslu ES šalys turėtų padidinti savo paramą realiai ekonomikai paremti laikydamosi šių principų:

 • šalinti kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui;
 • skatinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomiką ir taip įgyvendinti struktūrinius pokyčius, kurie padėtų spręsti klimato ir energetikos uždavinius;
 • skatinti keitimąsi gerąja patirtimi ir sąveiką ES bendradarbiavimo srityje;
 • išlaikyti ES bendrąją rinką atvirą prekybos partneriams.
 • 4.

  Parama žmonėms

Krizė taip pat turėjo neigiamų pasekmių darbo rinkai. Ji išryškino nedarbo ir socialinės atskirties problemas. Siekdama jas spręsti, Komisija pakvietė ES šalis imtis šių veiksmų:

 • išsaugoti žmonių užimtumą;
 • stiprinti aktyvinimą ir užtikrinti pajamų rėmimą;
 • investuoti į perkvalifikavimą ir įgūdžių lavinimą;
 • apsaugoti nuo pernelyg didelio įsiskolinimo ir išlaikyti galimybę pasinaudoti finansinėmis paslaugomis;
 • užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą;
 • įgyvendinti paramos priemones nekvalifikuotiems darbininkams;
 • spręsti anksti mokyklą paliekančių mokinių problemą;
 • skatinti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą užimtumo apsaugos srityje.

KONTEKSTAS

Dalis šio pranešimo buvo pasiūlyta rengiantis Londone vykusiam G20 aukščiausiojo lygio susitikimui (2009 m. balandžio mėn.). Keli pasiūlymai buvo pateikti siekiant sumažinti pasaulinės ekonomikos trūkumus po krizės, t. y. stiprinti:

 • visuotinę finansų struktūrą;
 • finansų sistemą.

DOKUMENTAS

Pranešimas pavasario Europos Vadovų Tarybai „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas – 1 tomas“ (KOM(2009) 114 galutinis, 2009 m. kovo 4 d.)

paskutinis atnaujinimas 08.05.2016

Top