Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geografinė spiritinių gėrimų kilmė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geografinė spiritinių gėrimų kilmė

Siekdama apsaugoti vartotojus ir vystyti spiritinių gėrimų* sektorių, Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, užtikrinantį bendras prekybos spiritiniais gėrimais ES taisykles.

DOKUMENTAS

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89

SANTRAUKA

Siekdama apsaugoti vartotojus ir vystyti spiritinių gėrimų* sektorių, Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, užtikrinantį bendras prekybos spiritiniais gėrimais ES taisykles.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklės. Jis taikomas visiems spiritiniams gėrimams, nepaisant to, ar jie pagaminti ES ar ne ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Reglamento II priede išvardytos įvairios 46 skirtingų spiritinių gėrimų kategorijų savybės, kuriomis turi pasižymėti spiritinis gėrimas, kad būtų įtrauktas į kurią nors kategoriją. Jei spiritinis gėrimas atitinka daugiau nei vienos kategorijos apibrėžimą, jis gali būti parduodamas pavadintas vienu ar daugiau kategorijoms priskirtų pavadinimų.
  • Spiritiniams gėrimams taikomos bendrosios maisto produktų pateikimo ir ženklinimo taisyklės. Tačiau šiuo reglamentu nustatomos specialios ženklinimo ir pateikimo taisyklės dėl gamybai naudotos žaliavos ženklinimo, žodžio „derinys“ vartojimo, brandinimo laikotarpio nurodymo, švino pagrindu pagamintų kapsulių arba folijos uždraudimo ir informacijos pateikimo viena ar daugiau oficialiųjų ES kalbų.
  • Geografinė nuoroda reiškia, kad spiritinio gėrimo kilmės vieta yra šalies teritorija, kai tam tikra kokybė, reputacija ar kita savybė iš esmės sietina su jo geografine kilme.
  • ES ar ne ES šalys, norėdamos įregistruoti geografinę nuorodą, privalo pateikti paraišką Europos Komisijai. Paraiškoje turi būti techninė byla, kurioje būtų nurodytas spiritinio gėrimo pavadinimas, geografinės teritorijos apibūdinimas, spiritinio gėrimo gamybos metodo aprašymas, informacija apie Europos, nacionalinių ar regioninių nuostatų reikalavimus ir pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas ryšiams.
  • Jei spiritinis gėrimas nebeatitinka techninėje byloje nurodytų savybių, Europos Komisija gali panaikinti geografinės nuorodos įregistravimą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Spiritiniai gėrimai - žmonėms vartoti skirti alkoholiniai gėrimai. Jie turi tam tikrų organoleptinių savybių ir yra ne mažesnės kaip 15 % tūrio alkoholio koncentracijos. Šie gėrimai gaminami distiliuojant, maceruojant, pridedant kvapiųjų medžiagų arba sumaišant spiritinį gėrimą su kitu gėrimu, žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu ar kitais distiliatais.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

2008 2 20

-

OL L 39, 2008 2 13, p. 16-54

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008

2009 1 20

-

OL L 354, 2008 12 31, p. 34-50

Paskesni reglamento (EB) Nr. 110/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 936/2009 dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo (OL L 264, 2009 10 8, p. 5-6)

paskutinis atnaujinimas 02.10.2015

Top