Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laisvas sportininkų judėjimas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laisvas sportininkų judėjimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnis

KOKS ŠIO SUTARTIES STRAIPSNIO TIKSLAS?

Šiuo sutarties straipsniu patvirtinama, kad Europos Sąjunga (ES) gali imtis priemonių, kuriomis prisidėtų prie Europos sporto reikalų skatinimo, kartu atsižvelgdama į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras ir jo socialinę bei švietimo funkciją. Šiomis priemonėmis remiami, koordinuojami ir papildomi nacionaliniai veiksmai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • 165 straipsniu numatoma, kad ES gali plėtoti europinę pakraipą sporto srityje:
  • skatindama teisingumą bei atvirumą sporto varžybose ir už sportą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą;
  • saugodama sportininkų, ypač pačių jauniausių, fizinį ir moralinį integralumą;
  • skatindama bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač su Europos Taryba;
  • priimdama tinkamas iniciatyvas ir rekomendacijas, nederindama nacionalinių įstatymų ir teisės aktų.
 • Laisvas asmenų judėjimas yra vienas pagrindinių ES principų. Sporto srityje jis užtikrina, kad profesionalai ir mėgėjai galėtų laisvai judėti iš vienos šalies į kitą.
 • Šis principas reiškia, kad profesionaliame sporte neleidžiamos taisyklės, apimančios tiesioginę diskriminaciją, kaip antai kvotas pagal pilietybę.
 • Praktikoje laisvam judėjimui gali būti taikomi keli proporcingi apribojimai, kurie yra netiesiogiai diskriminuojantys, su sąlyga, kad jie turi teisėtą tikslą ir yra proporcingi. Tokie apribojimai yra susiję su specifiniu sporto pobūdžiu. Tarp jų yra:
  • teisė pasirinkti tik šalies sportininkus ir žaidėjus atstovauti savo šaliai;
  • būtinybė riboti varžybų dalyvių skaičių;
  • komandinių sporto šakų žaidėjų perėjimo į kitą klubą terminų nustatymas;
  • jaunų žaidėjų įdarbinimo ir mokymo išlaidų kompensavimo taisyklės.
 • Kiti sutarties straipsniai, kuriais draudžiama diskriminacija (18 ir 45 straipsniai) ir garantuojama teisė gyventi kitoje ES šalyje (21 straipsnis) ir įsisteigimo laisvė bei laisvė teikti paslaugas (49 ir 56 straipsniai), taikomi:
  • profesionaliems ir pusiau profesionaliems sportininkams (kaip darbuotojams);
  • instruktoriams ir treneriams (kaip paslaugų teikėjams);
  • sportininkams mėgėjams (kaip ES piliečiams).

KONTEKSTAS

 • Nacionalinės vyriausybės ir už sporto reikalus atsakingos organizacijos nustato sportininkų judėjimo taisykles. Tačiau ES užtikrina, kad šios taisyklės nesukeltų nesąžiningos diskriminacijos ir neturėtų įtakos asmens teisėms, kai tai susiję su darbo santykiais.
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino šias teises keliuose savo sprendimuose, kurių žymiausias yra 1995 m. sprendimas Bosman byloje. Jis susiję su futbolo žaidėjų perleidimo taisyklėmis, kuriomis kliudoma laisvam judėjimui ir nustatomos nacionalinės kvotos kaip tiesioginės diskriminacijos forma.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 120–121)

paskutinis atnaujinimas 12.09.2016

Top