Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ypatingas dėmesys vaikų klausimui vykdant ES išorės veiksmus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ypatingas dėmesys vaikų klausimui vykdant ES išorės veiksmus

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2008) 55 galutinis) „Ypatingas dėmesys vaikų klausimui vykdant ES išorės veiksmus“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

  • Šiuo komunikatu siekiama sukurti nuoseklaus Europos Sąjungos (ES) metodo vaikų teisėms ginti ir gerbti ES nepriklausančiose šalyse sistemą.
  • Toks metodas yra pagrįstas holistiniu universaliu požiūriu į vaikų teises. Jis yra platesnių plėtros ir skurdo mažinimo strategijų dalis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

  • Vaikai ir jaunimas yra raktas į visuomenės pažangą ir sėkmę ateityje. Investuodami į vaikus investuojame į ateitį. Vis dėlto 47 % visų žmonių, patiriančių labai didelį skurdą, yra 18 metų arba jaunesni. Daugelis jų kenčia socialinę atskirtį, smurtą ir prievartą, kurie riboja jų galimybes gyventi visavertį gyvenimą ir prisideda prie socialinio nestabilumo.
  • Šis komunikatas priimtas po 2006 m. komunikato „Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo“, kuriame išdėstomas ES ilgalaikės strategijos vaikų teisių srityje pagrindas. Jis yra susijęs su 2007 m. ES gairėmis dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos, kuriomis grindžiami ES veiksmai propaguojant vaikų teises išorės politikoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ypatingas dėmesys vaikų klausimui ES vykdant išorės veiksmus“ (KOM(2008) 55 galutinis, 2008 2 5)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Vaikai nepaprastosiose ir kritinėse situacijose“ (SEC(2008) 135 galutinis, 2008 2 5)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Europos Sąjungos veiksmų planas dėl vaikų teisių išorės veiksmų srityje“ (SEC(2008) 136 galutinis, 2008 2 5)

paskutinis atnaujinimas 06.12.2016

Top