Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jungtinių Tautų Konvencija prieš korupciją

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jungtinių Tautų Konvencija prieš korupciją

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2008/801/EB dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją sudarymo Europos Sąjungos vardu

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šis sprendimas leidžia ES pasirašyti Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją. Konvencija siekiama kovoti su korupcija, remti tinkamą viešųjų reikalų tvarkymą ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei techninę pagalbą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši konvencija taikoma prevencijai, korupcijos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui, ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymui, areštui, konfiskavimui ir grąžinimui.

Ji apima taisykles, kaip išvengti pinigų plovimo ir kovoti su juo, taip pat apskaitos standartus privačiajame sektoriuje ir taisykles dėl skaidrumo bei vienodas sąlygas visiems kandidatams dėl viešųjų darbų teikimo ir paslaugų sutarčių.

Korupcijos prevencija

Konvencijoje pateiktos taisyklės kaip kovoti su korupcija, įskaitant:

 • prevencijos politikos ir praktikos taikymą bei tam tikslui skirtų institucijų steigimą;
 • elgesio kodekso taikymą valstybės pareigūnams;
 • objektyvius kriterijus dėl valstybės pareigūnų įdarbinimo ir paaukštinimo;
 • viešųjų pirkimų taisykles.

Konvencijoje taip pat rekomenduojama:

 • viešojo ir privačiojo sektoriaus finansų valdymo skaidrumo ir atskaitomybės skatinimas;
 • griežtesni apskaitos ir audito standartai;
 • teismų nepriklausomumą užtikrinančios taisyklės.

Kriminalizavimas

Konvencijoje rekomenduojama nustatyti nusikalstamas veikas, įskaitant:

 • nacionalinių arba užsienio valstybės pareigūnų ir viešųjų tarptautinių organizacijų pareigūnų korupciją;
 • valstybės pareigūno įvykdytą viešojo arba privataus turto išeikvojimą, pasisavinimą arba kitokį nesąžiningą panaudojimą;
 • prekybą poveikiu (kai asmuo turintis poveikį kitiems asmenims prekiauja šiuo poveikiu mainais į pinigus iš asmens, kuris siekia poveikio);
 • piktnaudžiavimą padėtimi ir neteisėtą praturtėjimą*.

Privačiajame sektoriuje pagal šią konvenciją reikalaujama nustatyti nusikalstamas veikas:

 • išeikvojimą;
 • korupciją;
 • pajamų iš nusikaltimo plovimą;
 • prekybą pavogta nuosavybe;
 • trukdymą vykdyti teisingumą;
 • dalyvavimą arba mėginimą dalyvauti vykdant išeikvojimą arba korupciją.

Šia konvencija taip pat rekomenduojami tolesni teisiniai ir administraciniai veiksmai, įskaitant:

 • užtikrinimą, kad įmonės gali būti laikomos atsakingomis;
 • leidimą įšaldyti, areštuoti ir konfiskuoti;
 • liudininkų, ekspertų ir aukų apsaugą;
 • informavusių asmenų apsaugą;
 • užtikrinimą, kad įmonės arba asmenys, kurie patyrė nuostolių dėl korupcijos, turi teisę reikalauti kompensacijos;
 • bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis skatinimą.

Turto susigrąžinimas

Konvencijoje nurodomos priemonės dėl tiesioginio turto susigrąžinimo ir išaiškinama, kaip tai padaryti vykdant tarptautinį bendradarbiavimą dėl konfiskavimo. Tai taip pat apima taisykles, kaip turėtų būti sugrąžintas turtas.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) yra atsakinga už šių klausimų nagrinėjimą, jei jie taikomi ES institucijoms. OLAF nagrinėja sukčiavimą, nukreiptą prieš ES biudžetą, korupciją ir rimtus nusižengimus Europos institucijose ir nustato kovos su sukčiavimu politiką Europos Komisijai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 25 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Neteisėtas praturtėjimas: kai asmuo pelnosi kito asmens sąskaita už tai neatsilygindamas.

DOKUMENTAS

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 2008/801/EB dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 287, 2008 10 29, p. 1–110)

paskutinis atnaujinimas 21.04.2016

Top