Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teroristų vykdomi pagrobimai: dalinimasis informacija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teroristų vykdomi pagrobimai: dalinimasis informacija

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos rekomendacija dėl dalinimosi informacija apie teroristų vykdomus pagrobimus

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI REKOMENDACIJA?

 • Šia rekomendacija nustatoma patirties dalinimosi tarp ES šalių tvarka siekiant padėti rasti sprendimą teroristų vykdomų pagrobimų atveju.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Teroristų vykdomi pagrobimai ES šalims kelia didelių rūpesčių. Siekdamos rasti veiksmingus sprendimus tokiose situacijose, šalys turi surinkti susijusią informaciją, užmegzti ryšius ir pradėti pasitikėjimu pagrįstas diskusijas. Dalinimasis informacija gali padėti greitai nustatyti, ar kita ES šalis jau turi naudingos patirties, kai pagrobimai vykdomi tame pačiame regione, pagrobimą įvykdo ta pati teroristų grupė ar tai įvykdoma panašiomis sąlygomis.
 • Tuo tikslu rekomenduojama, kad kiekviena ES šalis pateiktų kitoms ES šalims duomenų lapus apie teroristų įvykdytus pagrobimus po to, kai incidentų problemos jau išspręstos.
 • Turėtų būti pateikta informacija apie:
  • šalį ir regioną, kur įvykdytas pagrobimas;
  • įkaitų skaičių ir pilietybę;
  • pagrobimo ir incidento pabaigos laiką bei datą;
  • atsakingą teroristinę grupę arba nusikaltėlius;
  • pagrobimo būdą;
  • pagrobimo motyvą;
  • tarpininko dalyvavimą;
  • kontaktinį asmenį atitinkamoje ES šalyje.
 • Jei tinka, turėtų būti pateikta papildoma informacija apie:
  • priežastį, kodėl įkaitai buvo atitinkamoje šalyje, jų kalbos įgūdžius, lytį;
  • nusikaltėlių ideologiją, pilietybę, kalbos įgūdžius;
  • būdus, kaip nusikaltėliai kreipėsi į visuomenę;
  • išsamią informaciją apie nusikaltėlių veikimo būdą.
 • Rekomendacijos prieduose siūloma šios informacijos pateikimo standartinė forma, taip pat pateikiami pasiūlymai dėl pateiktinos papildomos informacijos, kaip antai derybų strategijos, vilkinimo taktikos ir ar buvo reikalaujama išpirkos arba pateikti politiniai reikalavimai.
 • Toliau informacija ir patirtimi turėtų būti tarpusavyje dalinamasi nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka. Asmens duomenys taip pat turi būti perduodami nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.
 • Kiekviena ES šalis turi surinkti informaciją apie visus nuo 2002 m. sausio 1 d. įvykusius incidentus ir pateikti santrauką kitoms ES šalims. ES šalys turėtų keistis ir kontaktinių asmenų sąrašais, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tiesioginiam bendravimui.
 • Informacija turėtų būti dalinamasi per dvikrypčio ryšio tinklą, skirtą dalintis informacija apie teroristinius įvykius ES mastu (žr. Tarybos sprendimą 2005/671/TVR). Informacija taip pat turėtų būti dalinamasi su Europolu ir, atsižvelgiant į perduodamų duomenų kiekį ir pobūdį, po 12 mėnesių išnagrinėti, ar patartina sukurti duomenų bazę.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

2007 m. birželio 12 d. Tarybos rekomendacija dėl dalinimosi informacija apie teroristų vykdomus pagrobimus (OL L 214, 2007 8 17, p. 9–12)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje (OL L 253, 2005 9 29, p. 22–24)

paskutinis atnaujinimas 03.05.2016

Top