Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas teroristinių nusikaltimų srityje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas teroristinių nusikaltimų srityje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Kova su terorizmu yra vienas iš Europos Sąjungos (ES) prioritetinių tikslų. Šiame sprendime išdėstyta ES šalių keitimosi informacija apie baudžiamuosius tyrimus, teisminius persekiojimus ir nuosprendžius už teroristinius nusikaltimus tvarka.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Kovojant su terorizmu atitinkamoms tarnyboms būtina turėti kiek įmanoma išsamiausią ir naujausią informaciją. ES šalys turi rinkti informaciją apie baudžiamuosius tyrimus, teisminius persekiojimus ir nuosprendžius už teroristinius nusikaltimus, turinčius įtakos dviem ar daugiau ES šalių, ir perduoti ją Europolui ar prireikus Eurojustui.
 • Šalies policijos teisėsaugos institucijose paskirta specializuota tarnyba siunčia visą svarbią informaciją, susijusią su atliekamais teroristinių nusikaltimų baudžiamaisiais tyrimais, Europolui. Siunčiama ši informacija:
  • asmens, grupės ar organizacijos tapatybės nustatymo duomenys;
  • tiriamos veikos ir jų konkrečios aplinkybės;
  • nusikaltimas;
  • sąsajos su kitais svarbiais atvejais;
  • ryšių technologijų naudojimas;
  • masinio naikinimo ginklų turėjimo keliama grėsmė.
 • Kiekviena šalis paskiria bent vieną Eurojusto nacionalinį korespondentą terorizmo klausimais, kuris siunčia visą svarbią informaciją, susijusią su baudžiamaisiais persekiojimais ir nuosprendžiais už teroristinius nusikaltimus, Eurojustui. Siunčiama ši informacija:
  • asmens, grupės ar organizacijos, kuri yra baudžiamojo tyrimo ar persekiojimo objektas, tapatybės nustatymo duomenys;
  • atitinkamas nusikaltimas ir jo konkrečios aplinkybės;
  • informacija apie galutinius nuosprendžius už teroristinius nusikaltimus ir tų nusikaltimų konkrečios aplinkybės;
  • sąsajos su kitais svarbiais atvejais;
  • teisminės pagalbos prašymai, skirti kitai ES šaliai ar pateikti kitos ES šalies, ir atsakymai.
 • Kiekviena ES šalis užtikrina, kad svarbi informacija, pateikta dokumentuose ar kitose įrodymo priemonėse atliekant baudžiamuosius tyrimus ar baudžiamuosius procesinius veiksmus, susijusius su teroristiniais nusikaltimais, galėtų būti prieinama kaip galima greičiau kitoms ES šalims.
 • Prireikus šalys turėtų kurti jungtines tyrimo grupes baudžiamiesiems tyrimams atlikti. Kitų ES šalių prašymams dėl teisinės pagalbos ir teismų sprendimų vykdymo turi būti teikiama pirmenybė.
 • Sprendimas neturėtų kelti pavojaus asmenų saugumui, atliekamo tyrimo sėkmei ar konkrečiai žvalgybos veiklai. Juo neviršijama tai, kas būtina tiems tikslams pasiekti.

Tarybos rekomendacija 2007/562/EB yra taikoma ES šalių dalijimuisi informacija apie teroristų vykdomus pagrobimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2005 m. rugsėjo 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje (OL L 253, 2005 9 29, p. 22–24)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. birželio 12 d. Tarybos rekomendacija dėl dalinimosi informacija apie teroristų vykdomus pagrobimus (OL L 214, 2007 8 17, p. 9–12)

paskutinis atnaujinimas 18.08.2016

Top