Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su šaulių ir lengvųjų ginklų kaupimu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su šaulių ir lengvųjų ginklų kaupimu

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategija

KOKS ŠIOS STRATEGIJOS TIKSLAS?

Strategijoje pateiktas kovos su grėsmėmis, susijusiomis su neteisėta šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG)* bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba, veiksmų planas, apjungiantis įvairias ES turimas priemones.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

ŠLG perteklinio kaupimo ir nekontroliuojamo plitimo pasekmės yra susijusios su keturiomis iš penkių pagrindinių grėsmių (terorizmu, masinio naikinimo ginklų platinimu, regioniniais konfliktais, valstybių žlugimu ir organizuotu nusikalstamumu), įvardytomis Europos saugumo strategijoje.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Šaulių ir lengvieji ginklai (ŠLG): Visi nešiojamieji mirtini ginklai. Šaulių ginklai – tai pistoletai, šratiniai šautuvai, koviniai šautuvai ir lengvieji kulkosvaidžiai. Lengvieji ginklai – tai sunkieji kulkosvaidžiai, granatsvaidžiai ir prieštankiniai ginklai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategija, Europos Sąjungos Taryba, Briuselis, 2006 m. sausio 13 d.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (OL L 77, 2014 3 15, p. 1–10)

2015 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1908, kuriuo remiamas visuotinis ataskaitų dėl neteisėtų šaulių ir lengvųjų ginklų bei kitų neteisėtų įprastinių ginklų ir šaudmenų teikimo mechanizmas siekiant sumažinti neteisėtos prekybos jais riziką (iTrace II) (OL L 278, 2015 10 23, p. 15–25)

paskutinis atnaujinimas 04.07.2016

Top