Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teisinė pagalba civilinėse ir komercinėse bylose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teisinė pagalba civilinėse ir komercinėse bylose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama:

 • pagerinti teisės kreiptis į teismą sąlygas tarptautinėse civilinėse bylose;
 • nustatyti ES lygmens taisykles dėl teisinės pagalbos;
 • užtikrinti, kad teisinę pagalbą gautų asmenys, kurie negali jos sau leisti;
 • skatinti ES šalių bendradarbiavimą teisinės pagalbos srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma visoms civilinėms byloms, įskaitant susijusioms su:

 • verslu,
 • užimtumu,
 • vartotojų apsauga.

Ja suteikiama teisė į teisinę pagalbą asmenims, kurie negali sau leisti teisinio atstovavimo. Ji skirta ES piliečiams ir ES nepriklausančių šalių piliečiams, gyvenantiems ES.

Teisinė pagalba gali apimti:

 • teisinę konsultaciją,
 • teisinę pagalbą ir atstovavimą teisme,
 • atleidimą nuo teismo išlaidų,
 • atleidimą nuo tam tikrų išlaidų tarptautinėse bylose (pvz., vertimo žodžiu, vertimo raštu, kelionės).

Be to, direktyvoje nustatomos taisyklės dėl prašymų tvarkymo.

 • Nacionalinės institucijos privalo:
  • įsitikinti, kad pagalbos prašytojai supranta, kaip tvarkomi prašymai;
  • paaiškinti, kodėl prašymas atmetamas;
  • leisti pagalbos prašytojams pateikti apeliacinį skundą dėl atmetimo.
 • Kad pagreitintų prašymų tvarkymą, ES šalys turi pateikti Europos Komisijai sąrašą, kuriame nurodytos:
  • institucijos, kurios gali siųsti ir priimti prašymus;
  • kalbos, kuriomis priimami prašymai.

Standartinės prašymų formos

 • Komisijos sprendimas 2004/844/EB, nustatantis teisinės pagalbos prašymo standartinę formą.
 • Komisijos sprendimas 2005/630/EB, nustatantis teisinės pagalbos prašymų siuntimo tarp ES šalių standartinę formą.

ES šalys privalo užtikrinti, kad visuomenė ir jos profesiniai sluoksniai būtų informuojami per Europos teisminį tinklą.

ES šalys, jei nori, gali numatyti palankesnę tvarką teisinės pagalbos prašytojams.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. sausio 31 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2004 m. lapkričio 30 d. Direktyva netaikoma Danijoje.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (OL L 26, 2003 1 31, p. 41–47)

Paskesni Direktyvos 2003/8/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2004/844/EB, nustatantis teisinės pagalbos prašymo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (OL L 365, 2004 12 10, p. 27–34)

2005 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2005/630/EB, nustatantis teisinės pagalbos prašymų perdavimo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB (OL L 225, 2005 8 31, p. 23–27)

paskutinis atnaujinimas 12.12.2016

Top