Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ne iš ES keliaujančių asmenų atleidimas nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ne iš ES keliaujančių asmenų atleidimas nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 2007/74/EB dėl iš ES nepriklausančių šalių keliaujančių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Joje aprašytos tarptautiniais maršrutais keliaujančių asmenų atleidimo nuo mokesčių sąlygos.
 • Ja nustatomos taisyklės dėl prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir muitais, jei jos importuojamos asmeniniame keleivių bagaže:
  • iš ES nepriklausančių šalių arba
  • iš teritorijos, kurioje nėra taikomi ES PVM ir (arba) akcizų įstatymai, pvz., Meno saloje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva nustatoma vertės riba, siekianti 430 EUR oro ir jūrų transportu keliaujantiems asmenims ir 300 EUR – sausuma keliaujantiems asmenims (įskaitant vidaus vandenis).
 • ES šalys gali sumažinti piniginę ribą keliaujantiems asmenims, kuriems nėra sukakę penkiolika metų, nepriklausomai nuo to, kokia transporto priemone jie keliauja, tačiau ši riba negali būti mažesnė kaip 150 EUR.
 • ES šalys gali sumažinti vertės ribas ir kiekio apribojimus:
  • pasienio zonoje gyvenantiems keliaujantiems asmenims;
  • pasienio darbuotojams ir
  • kelionėse tarptautiniais maršrutais naudojamų transporto priemonių ekipažo nariams.
 • Direktyvoje nustatomi šie didžiausio ir mažiausio kiekio apribojimai, taikomi importuojant tabaką:
  • 200 cigarečių arba 40 cigarečių;
  • 100 cigarilių arba 20 cigarilių;
  • 50 cigarų arba 10 cigarų;
  • 250 g rūkomojo tabako arba 50 g rūkomojo tabako.
 • ES šalys gali nuspręsti diferencijuoti oro transportu keliaujančius asmenis ir kitu transportu keliaujančius asmenis, mažesnius kiekius taikydamos tik kitiems nei oro transportu keliaujantiems asmenims.
 • Direktyvoje nustatomi šie didžiausi ir mažiausi kiekiai, taikomi importuojant alkoholį:
  • iš viso 1 litras alkoholio, kurio alkoholio tūrinė koncentracija viršija 22 %, arba nedenatūruoto etilo alkoholio*, kurio tūrinė koncentracija yra lygi arba didesnė nei 80 %;
  • iš viso 2 litrai alkoholio, kurio koncentracija neviršija 22 % tūrio.
 • Neapmokestinimas netaikomas keliaujantiems asmenims, kuriems nėra sukakę 17 metų.
 • Kas ketveri metai Europos Komisija pateikia ataskaitą Tarybai dėl šios direktyvos įgyvendinimo. Naujausioje ataskaitoje, paskelbtoje 2013 m., teigiama, kad dauguma ES šalių yra patenkintos direktyva ir nemano, kad ją reikia peržiūrėti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji taikoma nuo 2007 m. gruodžio 29 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Nedenatūruotas etilo alkoholis: Alkoholis, į kurį neįmaišyta nieko, kas jį padarytų netinkamą gerti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais (OL L 346, 2007 12 29, p. 6–12)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Tarybos direktyvos 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais 16 straipsnį (COM(2013) 849 final, 2013 12 3)

paskutinis atnaujinimas 28.11.2016

Top