Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES alkoholio apmokestinimo taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES alkoholio apmokestinimo taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Joje nustatomos alkoholio (etilo alkoholio arba etanolio, t. y. alkoholiniuose gėrimuose naudojamo alkoholio klasės junginio) ir alkoholinių gėrimų apmokestinimo taisyklės, alkoholio ir alkoholinių gėrimų kategorijos bei mokesčių (akcizų) apskaičiavimo metodika.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Alus

 • Alui taikomas akcizo mokestis yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų / Platono skalės laipsnių* skaičių arba hektolitrų / alkoholio tūrinės koncentracijos laipsnį (vienas Platono skalės laipsnis teisiškai atitinka 0,4 % alkoholio tūrinės koncentracijos).
 • ES šalys gali suskirstyti alų į kategorijas, susidedančias iš ne daugiau kaip 4 Platono skalės laipsnių, pvz., 15o–19o, ir taikyti tą patį akcizą už visų alaus rūšių, priskirtinų kiekvienai kategorijai, hektolitrą.
 • Mažoms nepriklausomoms alaus darykloms gali būti taikomi sumažinti akcizo tarifai su sąlyga, kad jie:
  • netaikomi įmonėms, pagaminančioms daugiau negu 200 000 hl alaus per metus;
  • nėra daugiau negu 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.
 • Sumažinti tarifai turi būti vienodai taikomi alui, atgabenamam į šalį iš kitose ES šalyse įsikūrusių mažų nepriklausomų alaus daryklų.
 • Sumažinti tarifai, kurie gali būti mažesni negu minimalus tarifas, gali būti taikomi silpnesniam alui, t. y. kuriame faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 2,8 %.

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai

 • Akcizas, taikomas neputojančiam ir putojančiam vynui bei kitiems fermentuotiems gėrimams bei tarpiniams produktams (pvz., portveinui ir vyšnių vynui), yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų skaičių.
 • ES šalys turi taikyti tą patį akcizo mokestį visiems kiekvienos kategorijos gėrimams.
 • Sumažintas akcizo mokestis gali būti taikomas bet kokiam vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams (išskyrus alų), kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 %.
 • ES šalys gali taikyti vieningą sumažintą tarifą tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 15 %, jei šis tarifas:
  • nėra daugiau negu 40 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizo tarifą;
  • nėra mažesnis už standartinį tarifą, taikomą neputojančiam vynui ir kitiems neputojantiems fermentuotiems gėrimams.

Spiritiniai gėrimai

 • Grynam alkoholiui taikomas akcizas nustatomas už kiekvieną gryno alkoholio hektolitrą 20 oC temperatūroje.
 • Sumažinti akcizo tarifai gali būti taikomi etilo alkoholiui (etanoliui), pagamintam mažose degtinės daryklose, tačiau negali būti nustatyti daugiau nei 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.
 • ES šalys turi taikyti tokius pačius sumažintus tarifus kitose ES šalyse įsikūrusiose mažose degtinės daryklose pagamintam etilo alkoholiui.
 • Laikantis tam tikrų apribojimų, sumažinti tarifai taip pat gali būti taikomi spiritiniams gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 10 %, taip pat prancūziškam romui ir graikiškam ouzo.

Atleidimai nuo mokesčių

Produktai, kuriems taikoma ši direktyva, gali būti atleisti nuo akcizo mokesčių, jei jie yra:

 • denatūruoti* pagal bet kurios ES šalies reikalavimus;
 • denatūruoti ir vartojami ne žmonių vartojimui skirtų produktų gamybai;
 • naudojami acto, vaistų arba maisto kvapiųjų medžiagų gamybai.

Akcizų tarifų sąrašas

Du kartus per metus Europos Komisija paskelbia visą ES šalyse galiojančių akcizų tarifų sąrašą.

Galima Direktyvos 92/83/EEB peržiūra

 • Kad įvertintų Direktyvos 92/83/EEB tinkamumą, Komisija atliko REFIT (Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos) vertinimą. REFIT yra programa, skirta peržiūrėti visus ES teisės aktus, kad būtų nustatyta našta, nenuoseklumas, trūkumai arba neveiksmingos priemonės, o remiantis peržiūros rezultatais būtų pateikti būtini pasiūlymai. Galutinė išorės ekspertų pateikta vertinimo ataskaita jau yra paskelbta.
 • 2016 m. spalio mėnesį Komisija paskelbė Direktyvos 92/83/EEB vertinimo ataskaitą, taip pat – tarnybų darbinį dokumentą (ir jo santrauką).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji taikoma nuo 1992 m. lapkričio 10 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Platono skalės laipsniai: Platono skalės laipsnių skaičiumi įvertinimas originalaus ekstrakto masės procentas 100 gramų alaus. Ši vertė apskaičiuojama pagal tikrojo ekstrakto ir alkoholio kiekį galutiniame produkte.

Denatūruotas alkoholis: etilo alkoholis, kuris tampa nebetinkamas gerti į jį įmaišius vienos arba daugiau cheminių medžiagų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 21–27)

Paskesni Direktyvos 92/83/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 29–31)

Komisijos ataskaita Tarybai „Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų įvertinimas“ (COM(2016) 676 final, 2016 10 28)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Vertinimas“, pridedamas prie dokumento „Komisijos ataskaita Tarybai dėl Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų įvertinimo“ (SWD(2016) 336 final, 2016 10 28)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Vertinimo santrauka“, pridedamas prie dokumento „Komisijos ataskaita Tarybai dėl Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų įvertinimo“ (SWD(2016) 337 final, 2016 10 28)

paskutinis atnaujinimas 28.11.2016

Top