Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lengvųjų variklinių transporto priemonių taršos mažinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lengvųjų variklinių transporto priemonių taršos mažinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu suderinami techniniai reikalavimai dėl automobilių ir furgonų (vadinamųjų lengvųjų transporto priemonių) išmetamo teršalų kiekio mažinimo.
 • Jis taikomas pakaitinėms dalims, kaip antai taršos kontrolės įtaisams*. Reglamentu nustatomos jų aptarnavimo, remonto ir techninės priežiūros taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas taikomas keleivinėms transporto priemonėms, sveriančioms iki penkių tonų, ir krovininėms transporto priemonėms, sveriančioms iki 12 tonų.

Gamintojai privalo:

 • įrodyti, kad visos naujos transporto priemonės ir nauji taršos kontrolės įtaisai atitinka reglamentą ir neviršija išmetamųjų teršalų ribų visą normalų transporto priemonės veikimo laikotarpį;
 • užtikrinti, kad taršos kontrolės įtaisai aprėptų 160 000 km ir būtų tikrinami kas penkerius metus arba per 100 000 km ridą (kas pasibaigia pirmiau);
 • pateikti pirkėjui anglies dioksido išmetimo ir degalų suvartojimo duomenis;
 • projektuoti, konstruoti ir montuoti sudedamąsias dalis taip, kad transporto priemonė atitiktų šį reglamentą;
 • nenaudoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančių valdiklių, išskyrus laikantis griežtų sąlygų, pavyzdžiui, dėl variklio apsaugos nuo pažeidimo ar avarijos;
 • tinklavietėse suteikti nepriklausomiems operatoriams neribotą ir standartizuotos formos prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, priežiūros vadovai ir techniniai vadovai. Gamintojai gali imti pagrįstą mokestį.

Nacionalinės institucijos privalo:

 • suteikti ES arba nacionalinį tipo patvirtinimą* naujoms transporto priemonėms (t. y. leisti jas parduoti), kurios atitinka šį reglamentą;
 • atsisakyti suteikti patvirtinimą transporto priemonėms, kurios neatitinka išmetamųjų teršalų ar degalų suvartojimo standartų per leidžiamą terminą, taikomą kiekvienai transporto priemonių kategorijai;
 • uždrausti taršos kontrolės įtaisų, kurie neatitinka ES standartų, pardavimą ir montavimą;
 • užtikrinti, kad sankcijos būtų skiriamos tiems gamintojams, kurie klastoja pareiškimus ar rezultatus, nuslepia duomenis, naudoja valdiklius arba atsisako teikti informaciją.

Nacionalinės institucijos gali siūlyti finansines lengvatas nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn., kad paskatintų iš anksto naudoti išmetamą teršalų kiekį mažinančius įtaisus.

Europos Komisija turėjo pristatyti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie sistemos veikimą ne vėliau kaip 2011 m. liepos 2 d. Komisija reguliariai tikrina reglamente nustatytas procedūras, bandymus, reikalavimus ir išmetamųjų teršalų ribas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 3 d. Tačiau nuo 2007 m. liepos 2 d. nacionalinės institucijos dėl su transporto priemonių išmetamomis medžiagomis ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių negali atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą arba uždrausti registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naują transporto priemonę, jeigu ta transporto priemonė atitinka šį reglamentą (10 straipsnio 1 dalis). 12 straipsnis dėl finansinių lengvatų taip pat taikomas nuo 2007 m. liepos 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Taršos kontrolės įtaisas: mechanizmas arba įrenginys, kuris pašalina teršalus, pavyzdžiui, iš automobilių išmetamųjų dujų, kurie būtų paleisti į atmosferą.

Tipo patvirtinimas: atitikties pažymėjimas, išduodamas gaminiui, kuris atitinka būtiniausius reguliavimo, techninius ir saugos reikalavimus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1–16)

Reglamento (EB) Nr. 715/2007 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 09.11.2016

Top