Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garų grąžinimas laikant benziną

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garų grąžinimas laikant benziną

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva siekiama sumažinti lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į aplinką dėl benzino garų degalų terminaluose ir paskirstymo grandinėje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Ši direktyva taikoma operacijoms, įrenginiams, kelių ir vandens transporto priemonėms, kurios yra naudojamos benzinui laikyti, pilti ir gabenti iš vieno terminalo į kitą arba iš terminalo į degalines.
 • Direktyva nustatomos suderintos techninės konstravimo ir naudojimo taisyklės, skirtos:
  • stacionariosioms talpykloms terminaluose;
  • mobiliųjų talpyklų pripildymo ir ištuštinimo įrangai terminaluose;
  • mobiliosioms talpykloms;
  • stacionariųjų talpyklų pripildymui degalinėse.
 • Šių taisyklių įgyvendinimui nustatyti pereinamieji laikotarpiai.
 • ES šalys gali palikti galioti arba reikalauti įvesti griežtesnes priemones savo teritorijose arba geografinėse vietovėse, jeigu nustatoma, kad tos priemonės yra būtinos žmogaus sveikatos arba aplinkos apsaugai.
 • Direktyvoje numatyta procedūra derinti jos priedus su technikos pažanga.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1995 m. sausio 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1995 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės (OL L 365, 1994 12 31, p. 24–33)

Paskesni Direktyvos 94/63/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/126/EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų (OL L 285, 2009 10 31, p. 36–39)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017

Top